[Freight Weekly] :อัพเดตสถานการณ์ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประจำวันที่ 2 -6 ตุลาคม กับ ZUPPORTS !!! สัปดาห์ต้อนรับ การเปิดงานเข้าสู่ ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 !!!

Freight Weekly - OCT 2- 6,2023

[Freight Weekly] :อัพเดตสถานการณ์ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประจำวันที่ 2 -6 ตุลาคม กับ ZUPPORTS !!!

สัปดาห์ต้อนรับ การเปิดงานเข้าสู่ ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 !!!

.

กลับมาพบกับพวกเรา ชาว ZUPPORTS อีกครั้ง เป็นประจำเหมือนเช่นเคย ที่จะมารายงานข่าวสาร ความเคลื่อนไหว รวมถึง่สถานการณ์ต่างๆในแวดวงการนำเข้า-ส่งออกประจำสัปดาห์ ภาคการขนส่งสินค้าทางเรือ ในรูปแบบที่ย่อยง่าย และช่วยให้คุณไม่ตกเทรนด์ !!

.

ในสัปดาห์นี้ นับเป็นสัปดาห์ที่ 40 ประจำปี 2566 ซึ่งถือว่า เป็นสัปดาห์แห่งการเปิดเริ่มต้น การทำงานในไตรมาสที่สี่ ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 และเป็นใตรมาสที่สำคัญอย่างมากสำหรับใครหลายคน เนื่องจาก เป็นช่วงเวลาในการปิดกล่องของปี

.

รวมถึง ช่วงเวลานี้ ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ช่วง China Golden Week เป็นที่เรียบร้อย นั่นหมายถึง งานที่ส่งออกหรือนำเข้าจากประเทศจีน จะกลับมาให้ได้ลุ้นกันอีกครั้งก็คือช่วงสัปดาห์หน้า หลังประเทศจีนเปิดงานกลับมานั่นเอง !!

.

ดังนั้น ช่วงเวลานี้ จึงเป็นอีกช่วงเวลาที่หลายคนน่าจะชุลมุนและวุ่นวายพอสมควร ในการเดินหน้าเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี และถ้าหากใคร ที่ไม่มีเวลาในการติดตามเรื่องราว ข่าวสาร ต่างๆรอบตัวในแวดวงนำเข้าส่งออก ก็สามารถที่จะเข้ามาอัพเดทในรูปแบบที่ย่อยง่าย กันตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลย

 

.

=========================

ZUPPORTS ช่วยผู้นำเข้าส่งออก หา Space

เปรียบเทียบราคาและบริการ Freight ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก และทางรถไฟ

ด้วยพันธมิตรผู้ให้บริการขนส่ง มากกว่า 30 บริษัท

ลงทะเบียนทดลองใช้งานได้ที่

นัดหมายทดลองใช้งาน

=========================

1) สถานการณ์ในการจองพื้นที่ระวางขนส่งสินค้าทางเรือ การจองเรือในเลนง่ายๆ เริ่มไม่ง่าย !!!

.

เปิดประเด็นเริ่มต้นกันที่ สถานการณ์ในการจองพื้นที่ระวางขนส่งสินค้าทางเรือ หรือ การ Booking space จองเรือ สำหรับงานขนส่ง ซึ่ง ภาพรวมการจองเรือในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ในหลายเส้นทางขนส่ง ดูจะยังเป็นเรื่องที่ถือว่าค่อนข้างยากเย็นสำหรับใครหลายคน !!

.

และที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือ บุ๊คกิ้งยืนยันการจองเรือ หรือ Booking Confirmation ที่ปล่อยออกมาและถืออยู่ในมือ ก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้ไปหรือได้ขนส่งกันแน่ๆ เนื่องจาก ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย เจอกับการถูกคว่ำทิ้ง หรือยกเลิกบุ๊คกิ้งกลางอากาศหรือ Force Cancel ?? เนื่องจากปัญหาความไม่นิ่ง ไม่เสถียรของตารางเดินเรือ ประกอบกับ พื้นที่ระวางขนส่งในหลายเส้นทางมีจำกัด

.

ภาพรวมการจองเรือ สำหรับงานที่ขนส่งไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ หรือ Asia- North America Trade ทั้งในฝั่ง East Coast และในฝั่ง West Coast ยังถือว่าค่อนข้างตึงมือ เนื่องจากพื้นที่ระวางขนส่งที่มีจำกัด โดยมีสาเหตุมาจากที่ความถี่ของรองเรือที่ให้บริการลดน้อยลง จากการประกาศตารางเรือว่าง หรือ Blank Sailing !!

.

การจองเรือสำหรับงานที่ขนส่งไปยังภูมิภาคอเมริกาใต้ หรือ Asia- Latin America Trade ทั้งในส่วนของ East Coast และในฝั่ง West Coast รวมถึง งานที่ขนส่งไปยังภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก หรือ Asia- Indian Subcontinent and Middle East Trade ยังอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างแน่น ต้องทำการจองเรือล่วงหน้า อย่างน้อย 2 -4 สัปดาห์ !!

.

รวมถึง ในเส้นทางขนส่งอื่นๆ ทั้งเส้นทางขนส่งสายใน ระยะใกล้ หรือแม้แต่ในเส้นทางที่สายการเดินยังคงต้องการสินค้า ต้องการ ก็ยังต้องทำการจองเรือล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ !!

.

*******

2) สถานการณ์ในการจัดหาและการหมุนเวียนของตู้สินค้า ทั่วโลก เห็นภาพของปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้น !!!

.

ด้านสถานการณ์ในการจัดหาและการหมุนเวียนของตู้สินค้า หลายพื้นที่ในหลายภูมิภาค ตกอยู่ในภาวะที่ตู้สินค้าขาดแคลน และไม่เพียงพอต่อความต้องการในภาคการขนส่งสินค้าทางเรือ ขณะที่อีกหลายพื้นที่ เริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะขาดแคลน โดยที่ในแต่ละสัปดาห์ ยิ่งเพิ่มความหนักหนาสาหัสมากขึ้น !!

.

โดยตู้สินค้าส่วนใหญ่ ไปตกค้างอยู่ในภูมิภาคหลัก อย่าง อเมริกาเหนือ รวมถึงยุโรปตอนเหนือและในภูมิภาคตะวันออกกลาง และไม่มีการหมุนเวียนส่งกลับมาออกมา รวมถึงตู้สินค้าอีกจำนวนไม่น้อย ติดตกค้างอยู่บนเรือสินค้าที่กำลังอยู่ในการเดินทางขนส่ง !!

.

ทั้งนี้ ก็เนื่องจากในปัจจุบัน เรือตู้สินค้ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้น จำนวนท่าเรือในรอบเรือที่เพิ่มขึ้น ซึ่งยิ่งทำให้ เรือวิ่งนานขึ้น วิ่งไกลขึ้น ยิ่งมาเจอกับปัญหาที่ความถี่ของรอบเรือที่หุบแคบลง จากการประกาศตารางเรือว่าง หรือ Blank Sailing

.

โดยในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการในประเทศจีน มีการลากตู้สินค้าเปล่าทิ้งไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะทำการปิดหยุดยาวช่วง China Golden Week เพื่อที่จะใช้สำหรับงานขนส่งทันทีในช่วงที่กลับมาเปิดทำงาน จึงยิ่งส่งผลให้ ตู้สินค้าเปล่าจำนวนนึง ถูกเก็บหรือดองไว้และไม่มีการหมุนเวียน !!

.

ทางด้านภาพรวมการหมุนเวียน และการจัดหาตู้สินค้าในบ้านเรา ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายสายการเดินเรือ เริ่มที่ออกอาการของปัญหาขาดแคลนตู้สินค้าให้เห็นชัดขึ้น ทั้งสายการเดินเรือขนาดใหญ่และสายการเดินเรือขนาดกลาง โดยตู้สินค้าที่เริ่มเข้าสู่ปัญหาการขาดแคลน คือตู้ประเภท 40’GP และ ประเภท 40’HC !!

.

ทั้งนี้ สิ่งที่ผู้ประกอบการในบ้านเรา ต้องเพิ่มความระมัดระวัง นั่นคือ การวางแผนงานในขั้นตอนการบรรจุสินค้า หรือ Loading Plan ล่วงหน้า โดยไม่ให้ระยะเวลาในการรับตู้สินค้าเปล่าและการบรรจุสินค้า กระชั้นชิดกับเวลาในการตัดตู้ หรือ Closing Time เกินไป !!

.

รวมถึง การที่ผู้ประกอบการ ต้องไม่ลืมที่จะทำการตรวจสอบสถานะของงานและตู้สินค้า หรือที่เราเรียกกันตามภาษาคนทำงานก็คือ การเช็คบุ๊คกิ้งกับเช็คตู้กับลานตู้ ก่อนที่จะปล่อยรถขนส่งไปทำการรับตู้สินค้าเปล่า เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ

.

*******

3) สถานการณ์ความเสถียรของตารางเดินเรือ Delay/ SKIP/ Slide/ Blank Sailing ยังคงพร้อมหน้า !!!

.

ด้านสถานการณ์ความเสถียรของตารางเดินเรือ ในหลายเส้นทางขนส่ง ยังคงอยู่ในภาวะที่ไม่มีความนิ่ง และไม่มีความน่าเชื่อถือ สักเท่าไร ส่งผลให้ระยะเวลาของการขนส่งในหลายเส้นทาง ยืดยาวนานกว่าปกติ และไม่มีความแน่นอนเสียเลย

.

ทั้งนี้ก็เนื่องจาก ปัจจัยของปัญหาต่างๆยังคงอยู่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นภาวะความหนาแน่นในแต่ละท่าเรือหลัก ซึ่งปัญหาหลักก็เกิดจากปัญหาคอขวดในการระบายสินค้า รวมถึง ปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงฤดูมรสุม ที่เป็นให้หลายท่าเรือ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน

.

ดังนั้น อุปสรรคหรือปัญหาที่มีผลสำหรับคนทำงาน อย่างปัญหาความล่าช้า หรือ Delay Onboard/ Delay Arrival รวมถึงปัญหาความไม่นิ่งของตารางเรือ อย่าง Slide VOY/ SKIP Call / Omit จะยังคงอยู่กับพวกเราไปอีกยาวๆ !!

 

ด้านภาพรวมของการประกาศตารางเรือว่าง ยกเลิกเที่ยว เรือ Blank Sailing ในรอบสัปดาห์นี้ จะยังคงอยู่ในช่วงที่หลายสายการเดินเรือ ทำการยกเลิกเที่ยวเรือ เนื่องจากเป็นการเข้าสู่ช่วง China Golden Week ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวของประเทศจีน ซึ่งแน่นอนว่าจำนวนสินค้าหรือของที่ออกจากประเทศจีน จะลดน้อยถอยลง

.

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 40 ไปจนถึงสัปดาห์ที่ 44 หรือในช่วง 5 สัปดาห์นับจากนี้ ทุกสายการเดินเรือ มีการประกาศตารางเรือว่าง หรือ Blank Sailing ในเส้นทางการขนส่งหลัก รวมกันอย่างน้อย 88 เที่ยวเรือ หรือคิดเป็น ร้อยละ 13 จากจำนวนทั้งหมด 661 เที่ยวเรือ !!!

.

โดยในเส้นทางที่ถูกยกเลิกรอบเรือมากที่สุด จะยังคงเป็นในเส้นทางการขนส่งจากภูมิภาคเอเชียไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ ในรอบเรือ Transpacific Eastbound ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52 !!!

.

ตามด้วย เส้นทางการขนส่ง จากภูมิภาคเอเชียไปยังภูมิภาคยุโรปตอนเหนือ และยุโรปตอนล่าง หรือ Asia- North Europe/ MED ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 41 และในเส้นทางการขนส่ง จากภูมิภาคยุโรปไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ ในรอบเรือ Transatlantic Westbound คิดเป็นร้อยละ 7 !!

.

**************

4) สถานการณ์ค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือ ในหลายเส้นทาง ราคาดัชนี ยังคงสวนทางกับราคาในชีวิตจริง !!!

.

ทางด้านสถานการณ์ค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือ ดัชนีค่าระวางปรับตัวลดต่ำ ลงไปแตะเท่ากับในช่วง 2019 หรือก่อนการระบาดของโควิด-19 หากแต่ในชีวิตจริง หลายเส้นทางยังคงอยู่ในจุดที่ถือว่าติดลมบน และยังคงมีทางให้สามารถทำการไต่ระดับขึ้นไปได้อีก !!

.

ทิศทางของค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือ หรือ Sea Freight Rate ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาในหลายเส้นทางยังคงอยู่ในภาวะที่ทรงตัว โดยหลายสายการเดินเรือเลือกที่จะทำการดึงราคาไปจนถึงสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคม !!

.

หากแต่ในบางสายการเดินเรือ ได้ทำการปรับขึ้นค่าระวางขนส่ง สำหรับในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมเป็นที่เรียบร้อย  เนื่องจาก สายการเดินเรือในกลุ่มนี้ ได้มองเห็นจำนวนของปริมาณงาน ที่ผู้ประกอบการในประเทศจีน มีการจองเรือทิ้งเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะหยุดยาว ในช่วง China Golden Week !!

.

รวมไปถึง ในบางสายการเดินเรือ ที่มีการประกาศปรับขึ้นค่าระวางไว้ก่อนหน้านี้ ก็เริ่มทยอยปรับขึ้นตามที่ได้ประกาศไว้ เนื่องจากพื้นที่ระวาง หรือ Allocation Space ที่ค่อนข้างเต็มและแน่น หากแต่ หลายเรือ ยังไม่สามารถที่จะทำการปรับขึ้นได้เต็ม Quantum ที่ประกาศ !!

.

ดังนั้น ไว้ จึงมีความเป็นไปได้ว่า อาจสุดเพดานที่สามารถทำการปรับขึ้น หรือ อาจมีการแบ่งการปรับขึ้นเป็นอีกระลอกในอนาคต !!

.

ทางด้านภาพรวมของดัชนีค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือในรอบสัปดาห์นี้ ยังคงถือว่าอยู่ในช่วงขาลง ตามสภาวะตลาด โดยดัชนีมีการปรับตัวลดลง คิดเป็น ร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบจากสัปดาห์ก่อน มาปิดอยู่ที่ USD 1,404.38 per 40’GP และเป็นการปรับตัวลดลงคิดเป็น ร้อยละ 65 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน !!

.

ซึ่ง ดัชนีค่าระวางในรอบสัปดาห์นี้ ถือว่าอยู่ต่ำกว่าดัชนีค่าเฉลี่ยของเมื่อ ปี 2019 หรือในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คิดเป็น ร้อยละ 1

.

==================

สำหรับเพื่อนๆ ที่อยากเช็คแนวโน้มราคาเฟรท ทางทะเล ย้อนหลัง 3 เดือน แยกไปแต่ละเส้นทางขนส่ง ก็สามารถ ลองเข้าไปเช็คกันได้เลยที่ https://zupports.co/our-services/

.

หรือหากอยากดูราคาเฟรท ในเดือนล่าสุด ก็ลงทะเบียน แบบ premium กันได้เลยที่ https://zupports.co/register/

==================

.

************

5) ด้านสถานการณ์ความหนาแน่นของท่าเรือหลักทั่วโลก หลายท่าเรือหลัก ยังต้องรับมือกับภาวะที่ตึงมือ จากปัญหาคอขวด !!!

.

ปิดท้ายกันที่สถานการณ์ของท่าเรือหลักทั่วโลก หลายท่าเรือในหลายภูมิภาค ยังคงได้รับผลกระทบในช่วงของฤดูมรสุม รวมถึงปัญหาในด้านการบริหารจัดการ ส่งผลให้ ประสบกับปัญหาตู้สินค้าตกค้างสะสมและจำนวนเรือสินค้ารอเที่ยบท่าเพิ่มสูงขึ้น รวมถึง จำนวนวันที่รอเทียบท่าก็ยาวนานขึ้นจากเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่อีกหลายท่าเรือ ยังคงอยู่ในภาวะที่ทรงตัวและคงที่

.

ด้านภาพรวมของท่าเรือหลักในประเทศสหรัฐอเมริกา หลายท่าเรือเริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะที่ทรงตัวอีกครั้ง เนื่องจากปริมาณงานขนส่งที่เริ่มคงที่ และไม่ได้ถาโถมเข้ามามากนักโดยเฉพาะในกลุ่มท่าเรือหลัก อย่าง USNYC, USLGB, USLAX, USTIW, USSEA.

 

ในขณะที่อีกหลายท่าเรือ อยู่ในภาวะที่ถือว่าค่อนข้างตึงมือ ทั้งปริมาณตู้สินค้าแ ละจำนวนเรือสินค้าที่รอเทียบท่าเพิ่มขึ้น อย่าง USCHS, USSAV, USHOU, USOAK โดยเรือสินค้าใช้เวลาในการรอเทียบท่าที่เพิ่มขึ้นเป็น 5- 7 วัน !!

.

ทั้งนี้ ภาพรวมของท่าเรือหลักในสหรัฐอเมริกา หลายท่าเรือส่วนใหญ่ยังคงประสบกับปัญหาคอขวด ในการขนส่งสินค้าจากเมืองท่าชายฝั่ง เข้าสู่ตอนกลางของภูมิภาค  ส่งผลให้ งานที่ขนส่งเข้าไปยังชุมทางหลัก หรือ Cargo Hub อย่าง Chicago, Memphis, Dallas, Detroit ต้องใช้เวลารอต่อขึ้นรางอีกอย่างน้อย 5 -8 วัน !!

.

ด้านกลุ่มท่าเรือหลักในภูมิภาคยุโรปตอนเหนือ สามประตูหลัก อย่าง NLRTM, BEANR, DEHAM ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงอยู่ในภาวะทรงตัว ไม่ต่างจากสัปดาห์ก่อน ทั้งปริมาณของตู้สินค้าที่ไหลผ่าน และจำนวนเรือสินค้า รวมถึงระยะเวลาที่รอเทียบท่า หากแต่ ยังคงประสบกับปัญหาในการบริหารจัดการ งานที่ต้องทำการขนส่งต่อเนื่องจากท่าเรือหลักเข้าไปยังตอนกลางของภูมิภาคยุโรป หรือพวกงานที่เป็นลากต่อ เนื่องจากปัญหาภัยแล้งของแม่น้ำหลัก !!

.

ทางด้านภาพรวมของท่าเรือหลักในภูมิภาคเอเชีย หลายท่าเรือยังคงอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างตึงมือ โดยเฉพาะ ท่าเรือหลักของประเทศจีน อย่าง CNSHA, CNNGB, CNTAO, CNSHK, CNYTN เนื่องจากสินค้าจำนวนหนึ่งที่ถูกผู้ประกอบการดันออกมา ก่อนที่จะปิดหยุดยาว แต่ไม่มีรอบเรือให้บริการขนส่ง ส่งผลให้ตู้สินค้าจำนวนหนึ่ง ยังคงตกค้างอยู่ในท่าเรือหลัก !!

.

ทางด้านกลุ่มท่าเรือหลัก ที่เป็นจุดถ่ายลำสำคัญของโลก อย่าง SGSIN, MYPKG, HKHKG ยังคงถือว่าค่อนข้างตึงมือเช่นกัน ทั้งจากตู้สินค้าที่รอขนถ่าย รวมถึงจำนวนเรือสินค้าที่รอเข้าเทียบ ทั้งก็เนื่องจาก ความถี่ของรอบเรือที่ลดน้อยลงจากการประกาศตารางเรือว่าง หรือ Blank Sailing ส่งผลให้มีตู้สินค้าที่รอต่อขึ้นเรือแม่ ตกค้างอยู่ในท่าเรือ !!

.

****************

6) ความเคลื่อนไหวที่เราต้องติดตามในรอบสัปดาห์ ดูกันที่ภาพรวมของปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้า !!!

.

สถานการณ์ที่เราต้องติดตามกันในรอบสัปดาห์นี้ จะอยู่ที่เรื่องใกล้ตัวพวกเราในชีวิตการทำงาน โดยเฉพาะคนที่ต้องดูแลในส่วนของงานขนส่งทางเรือด้วยตู้สินค้า หรือ ตู้คอนเทนเนอร์  กับภาวะฟิดเคืองและขาดแคลนของตู้สินค้า ที่เริ่มหนักหนาขึ้นในทุกสัปดาห์ !!

.

ทั้งนี้ ปัญหาหนึ่งที่หลายคนต้องประสบหรือหลายคน อาจประสบกับมันมาได้สักพัก นั่นคือ ปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้สินค้า ที่เริ่มกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในการทำงานของผู้ประกอบการ และทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

.

โดย ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย เจอกับปัญหาในการรับตู้สินค้าเปล่า ทั้งการที่ไปรอรับแต่ไม่ได้ตู้ หรือในกรณีที่ใช้เวลาในการรับตู้นานกว่าปกติ รวมถึง ภาวะที่หลายคนต้องเจอคือ การที่ไม่สามารถเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของงานหรือ แก้ไข Booking ได้

.

โดยเฉพาะการเพิ่มตู้ หรือเปลี่ยนประเภทตู้ เนื่องจากพื้นที่ หรือ Allocation Space ที่ค่อนข้างแน่น รวมถึง จากภาวะที่ตู้สินค้าเริ่มขาดแคลน หรือ  Shortage ในบางประเภท อย่าง 40’GP และ 40’HC !!

.

ทั้งนี้ สิ่งที่หลายคนต้องรับมือในช่วงนี้ นั่นคือ หลายสายเดินเรือ มีการเก็บตู้สินค้าให้กับผู้ประกอบการเจ้าหลัก หรือลูกค้าในกลุ่มที่เป็น Premium ของตน หรือเก็บไว้ให้ลูกค้ากับงานที่ถูกลีดมาจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนมากก็เป็นงานของผู้นำเข้า หรือ BCO รายใหญ่ที่ปลายทาง

.

รวมถึง หลายสายการเดินเรือ โดยเฉพาะกลุ่มสายการเดินเรือขนาดใหญ่ เลือกที่จะเก็บตู้สินค้า ที่มีจำกัด ไว้ให้กับงานที่เป็นการขนส่งสายนอก ระยะไกล หรือ Long Haul Service ก่อน

.

ดังนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการในแวดวงนำเข้า-ส่งออก ต้องมีการปรับตัว นั่นคือ การรื้อแผนการบรรจุสินค้าเสียใหม่ โดยเฉพาะงานในกลุ่มที่เป้นงานด่วน งานร้อน โดยเผื่อเวลาสำหรับในจขั้นตอนการรับตู้สินค้าเปล่า

.

รวมไปถึง การศึกษาข้อมูลล่วงหน้าว่า แต่ละลานปล่อยตู้ แต่ละสายการเดินเรือ เขาต้องจองคิวรับตู้ล่วงหน้าในรูปแบบใด เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ รวมถึงเรื่องของการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแบบไม่คาดฝัน ในกรณีที่ปล่อยรถไปรับแต่ไม่มีตู้ !!

.

ทั้งหมดที่เล่ามา เป็นการสรุปภาพรวมของสถานการณ์ ทิศทางการนำเข้า-ส่งออก ภาคการขนส่งสินค้าทางเรือประจำสัปดาห์ พวกเราหมายใจเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ติดตามทุกท่าน รวมถึงเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการตัดสินใจในการบริหารและจัดการงานขนส่งสินค้าระหว่างในรอบสัปดาห์ !!

.

สัปดาห์นี้ขอลาไปก่อน ขอบุญรักษาทุกท่าน สวัสดีครับ

.

CR : PIC by Alf van Beem

.

=========================

ไม่พลาดทุกข่าวสาร วงการขนส่งระหว่างประเทศ นำเข้า ส่งออก

เข้าร่วมกลุ่มที่ https://bit.ly/3seJRLk

=========================

 

แนะนำบริการ Logistics Butler by ZUPPORTS

ระบบ Line Official Account ที่เพื่อนๆ สามารถ Chat ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ และการนำเข้าส่งออก โดยตรงกับ Shipping Man และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

เหมือนมี พี่ๆ ที่ทำงาน / ที่ปรึกษาส่วนตัว นั่งข้าง ๆ โต๊ะคุณ!!

.

พร้อมรับสิทธิพิเศษ!

  1. Freight Monthly Report รายงานอัพเดตสถานการณ์ขนส่งระหว่างประเทศ ทุกเดือน
  2. แจ้งข่าว อบรม/Webinar ดีๆ สำรองที่นั่ง ก่อนใครเพื่อน
  3. รับส่วนลด 20% สำหรับคอร์สฝึกอบรมออนไลน์ แบบสด สำหรับสมาชิก Logistics Butler

(ตัวอย่าง Course อบรม ได้แก่ DG Cargo, Reefer, พิกัด, พิธีการศุลกากรประเภทต่างๆ บรรยาย โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ในสายวิชาชีพนั้นๆ ประสบการณ์ 10 ปี ++)

  1. จองเวลาปรึกษา Online meeting แบบ one-on-one เพิ่มเติมได้ (มีค่าบริการเพิ่มเติม)

เหมือนมีห้องสมุดส่วนตัว รวบรวมข้อมูล ความรู้ให้คุณ ถึงหน้าจอมือถือ

.

สนใจลงทะเบียนได้เลยที่

http://bit.ly/3Xma0nR

(ติดต่อสอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติมใน inbox ได้เลยจ้า)

 

ข่าวสารอื่นๆ