[Freight Weekly] :อัพเดตสถานการณ์ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประจำวันที่ 22- 26 มกราคม 2567 กับ ZUPPORTS !!! สัปดาห์จังหวะชุลมุน รับมือ Shipment ช่วงเทศกาลตรุษจีน ท่ามกลาง Red Sea Crisis !!!

[Freight Weekly] :อัพเดตสถานการณ์ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประจำวันที่ 22- 26 มกราคม 2567 กับ ZUPPORTS !!!

สัปดาห์จังหวะชุลมุน รับมือ Shipment ช่วงเทศกาลตรุษจีน ท่ามกลาง Red Sea Crisis !!!

.

กลับมาพบกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคย ในทุกวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์ กับการรายงานข่าวสาร ความเคลื่อนไหว รวมถึง สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวพวกเราทุกคน ในแวดวงการนำเข้าส่งออก ภาคการขนส่งสินค้าทางเรือประจำสัปดาห์

.

โดยหาก เรานับตามปฏิทินของคนในแวดวงขนส่งทางเรือ สัปดาห์นี้ ถือเป็นสัปดาห์ที่ 4 ประจำปี 2567 ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า เป็นสัปดาห์สุดท้าย ในการทำงานของผู้ประกอบการหลายรายในประเทศจีน เนื่องจากโรงงานหลายแห่งในประเทศจีน เริ่มที่จะทยอยหยุดงานกันบ้างแล้ว

.

ขณะที่โรงงานและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ จะเริ่มที่จะหยุดกันในช่วงสัปดาห์ที่ 6 ซึ่งตรงกับสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ ดังนั้น ช่วงเวลานี้ จึงถือว่ายังเป็นช่วงเวลาสำคัญ ของคนทำงาน ในการเร่งตามงาน โดยเฉพาะ คนที่ดูแลงานในเส้นทางขนส่งสายใน ระยะใกล้ หรือ กลุ่มงานขนส่ง Short Haul Service

.

ในขณะที่ หลายสายการเดินเรือ ไม่สามารถรับงานใหม่ได้ จนถึงช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจาก พื้นที่ระวางขนส่งที่มีจำกัด และเต็มเร็วมาก จากการที่ไม่มีเที่ยวเรือให้บริการมากมายเหมือนเช่นก่อน

.

ดังนั้น ช่วงเวลานี้ ผู้ประกอบการหลายราย จำเป็นต้องมีการวางแผน การจองพื้นที่ระวางขนส่งล่วงหน้า รวมถึง การติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยให้เราตามทันต่อสถานการณ์ และหากใครที่ไม่มีเวลาติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ก็สามารถตามพวกเรามาไล่เรียงกันทีละประเด็นได้เลย

.

=========================

ZUPPORTS ช่วยผู้นำเข้าส่งออก หา Space

เปรียบเทียบราคาและบริการ Freight ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก และทางรถไฟ

ด้วยพันธมิตรผู้ให้บริการขนส่ง มากกว่า 30 บริษัท

ลงทะเบียนทดลองใช้งานได้ที่

นัดหมายทดลองใช้งาน

=========================

1) สถานการณ์ของ Sea Freight Shipment ทุกเส้นทาง ยังอยู่ในจังหวะชุลมุน !!

.

ภาพรวมสถานการณ์ของงานขนส่งสินค้าทางเรือ หรือ Sea Freight Shipment ในรอบสัปดาห์นี้ ดูจะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ถือว่า ค่อนข้างหนักหนาสาหัสพอสมควร เนื่องจากยังคงมีสถานการณ์ หรือปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการจองเรือและการบริหาร จัดการกองตู้สินค้า

.

โดยภาพรวมส่วนใหญ่ เกือบทุกเส้นทางขนส่ง ยังถือว่าตกอยู่ในภาวะที่จองเรือค่อนข้างยาก เนื่องจากพื้นที่ระวางขนส่ง หรือ Allocation Space ที่ยังคงบีบแคบอย่างมาก โดยเฉพาะ งานที่ต้องขนส่งทาไกล สายนอก หรือ บรรดา Long Haul Service

.

อย่างงานที่ขนส่งไปยังภูมิภาคยุโรปตอนเหนือ และยุโรปตอนล่าง หรือ North Europe and Mediterranean Trade รวมถึง งานที่ขนส่งไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ หรือ North America Trade รวมถึง ในเส้นทางที่ขนส่งไปยังอเมริกาใต้ หรือ Latin America Trade

.

ซึ่งตามธรรมเนียมแล้ว หลายสายการเดินเรือ จะมีการประกาสตารางเรือว่าง ยกเลิกรอบเรือ หรือ Blank Sailing ในช่วงตรุษจีน หรือ Chinese New Year ประกอบกับสถานการณ์ความไม่ปกติในทะเลแดง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ล้วนเป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการขนส่งทางเรือ

.

รวมไปถึง งานขนส่งสินค้าในกลุ่มที่มีความพิเศษ อย่าง งานขนส่งสินค้าอันตราย หรือ DG Cargo และงานขนส่งที่ต้องใช้ตู้สินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือ Reefer Container ยังคงถือว่าทำการจองเรือค่อนข้างยาก เนื่องจากสายการเดินเรือและผู้ให้บริการรับขนส่งสินค้า ไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น จากการที่ระยะเวลาในการขนส่งที่ยาวนานกว่าปกติ

.

ขณะที่ภาพรวมการจัดหา และหมุนเวียนของตู้สินค้าในบ้านเรา หลายสายการเดินเรือโดยเฉพาะสายการเดินเรือขนาดกลางลงมา และในบางสายการเดินเรือขนาดใหญ่ ยังทำการจัดหาและสามารถหมุนเวียนได้ดี หากแต่ ภาพรวมของสภาพตู้สินค้าที่พร้อมปล่อย

.

ยังคงตัดเกรดอยู่ที่ B Grade ลงมาเสียเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่กลุ่มสายการเดินเรือขนาดใหญ่ เริ่มออกอาการขาดแคลนและติดขัดให้เห็นมากขึ้น โดยในบางสายการเดินเรือ ภาพรวมของตู้สินค้าที่พร้อมปล่อยหรือมีให้บริการ ร้อยละ 50 เป็นการตัดเกรด C Grade

.

ทั้งนี้ก็เนื่องจาก กลุ่มสายการเดินเรือขนาดใหญ่ ประสบกับปัญหาที่เรือสินค้าที่ให้บริการในเส้นทางสายไกล หรือ Long Haul Service ไม่สามารถกลับเข้ารอบเรือของตนได้ทัน จากการที่ต้องทำการปรับเส้นทางขนส่ง หรือ Re-Routing ดังนั้น กลุ่มสายการเดินเรือขนาดกลาง ซึ่งได้เปรียบมากกว่า เนื่องจาก สามารถบริหารจัดการรอบเรือได้ดีและคล่องตัวกว่า

.

*******

2) สถานการณ์ความเสถียรของตารางเดินเรือ ในหลายเส้นทาง ไม่มีความแน่นอนและงานด่วนยังต้องลุ้น !!!

.

ทางด้านสถานการณ์ความนิ่งของตารางเดินเรือ ในเกือบทุกเส้นทางขนส่งหลัก ยังคงอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างแกว่ง และไม่มีความเสถียร ส่งผลให้ตารางเรือที่เคยเป็นในลักษณะประจำสัปดาห์ หรือ Weekly Schedule กลายเป็นในลักษณะที่ต้องตรวจสอบกันทุกสัปดาห์

.

ทั้งนี้ ก็เนื่องจากาภพรวมของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก ยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้ตารางเรือในหลายเส้นทาง ยังอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ ทั้งสถานการณ์ในทะเลแดงและตะวันออก รวมถึง ภาวะสภาพอากาศในหลายพื้นที่ และการเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน

.

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจำนวนหนึ่ง มีที่งานขนส่งไปยังภูมิภาคที่เกิดข้อพิพาท ต้องรับมือกับการที่ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าที่ยาวนานขึ้น จากสถานการณ์ความไม่ปกติที่เกิดขึ้น ตัวแทนรับขนส่งจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะในกลุ่ม Freight Forwarder เดินหน้าทำการขนส่งสินค้าในรูปแบบที่เป็น Multimodal/ Intermodal หรืองานที่ขนส่งด้วยวิธีมากกว่า 1 รูปแบบ

.

ซึ่งส่วนมาก ใช้วิธีในการขนส่งไปยัง เมือง Dubai ของประเทศ UAE เป็นฐานในการทำการขนส่งต่อเนื่อง ไปยังประเทศปลายทางต่างๆ ในลักาณะของ Sea- Air/ Sea- Land

.

ทางด้านการยกเลิกรอบเรือ ประกาศตารางเรือว่าง หรือ Blank Sailing ในรอบสัปดาห์นี้กลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ถือว่าตึงเครียดอีกครั้ง เนื่องจาก กลุ่มพันธมิตรเดินเรือและสายการเดินเรือขนาดใหญ่ เริ่มที่จะเดินหน้าเพิ่มการยกเลิกเที่ยวเรือ ประกาศตารางเรือว่าง

.

โดยเฉพาะ ในเส้นทางสายนอก ระยะไกล ที่ขนส่งไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ ในเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึง ในเส้นทางที่ขนส่งไปยังภูมิภาคยุโรปตอนเหนือ รวมถึงยุโรปตอนล่าง และภูมิภาคทะเลแดง จากสถานการณ์วิกฤติที่ทะเลแดง

.

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 4 ไปจนถึงสัปดาห์ที่ 8 ของปี 2024 หรือในช่วง 5 สัปดาห์นับจากนี้ ทุกสายการเดินเรือ มีการประกาศตารางเรือว่าง หรือ Blank Sailing ในเส้นทางการขนส่งหลัก รวมกันอย่างน้อย 94 เที่ยวเรือ หรือคิดเป็น ร้อยละ 14 จากจำนวนทั้งหมด 650 เที่ยวเรือ !!!

.

โดยในช่วง 5 สัปดาห์ จากนี้ เส้นทางที่ถูกยกเลิกรอบเรือมากที่สุด จะเป็นในเส้นทางการขนส่ง จาก ภูมิภาคยุโรปไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ ในรอบเรือ Transatlantic Eastbound คิดเป็นร้อยละ 55

.

ตามด้วย เส้นทางการขนส่งจาก ภูมิภาคเอเชียไปยังภูมิภาคยุโรปตอนเหนือและยุโรปตอนล่าง หรือ Asia- North Europe/ MED ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 34 และ ในเส้นทางการขนส่ง จากภูมิภาคเอเชียไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ ในรอบเรือ Transpacific Eastbound ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11 !!

 

**************

3) สถานการณ์ค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือ ในหลายเส้นทางหลัก ยังมีแรงหนุนจากปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆ !!!

.

ด้านสถานการณ์ค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือ หรือ Sea Freight Rate ในรอบสัปดาห์นี้ จะยังคงเป็นช่วงเวลาติดลมบน จากการที่ค่าระวางขนส่งในหลายเส้นทางหลัก ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้น โดยเฉพาะ ค่าระวางในเส้นทางที่ขนส่งไปยังภูมิภาคยุโรปตอนเหนือและยุโรปตอนล่าง หรือ North Europe and Mediterranean Trade

.

ซึ่งนับรวมถึงค่าระวางในส่วนที่เป็นเที่ยวกลับจากทั้งสองภูมิภาคดังกล่าวมายังภูมิภาคเอเชียเช่นกัน หรือ Back Haul Service นอกจากนี้ ค่าระวางในเส้นทางที่ขนส่งไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ หรือ Asia- North America ทั้งในฝั่งที่เป็น East Coast และฝั่ง West Coast

.

ซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเป็นการปรับขึ้นในลักษณะที่เป็นการปรับทุกรอบเรือที่ขนส่ง เนื่องจากตารางเรือในเส้นทางที่ว่า ไม่อยู่ในลักษณะที่เป็น Weekly Schedule นอกจากนี้ ในหลายสายการเดินเรือ ยังคงมีแผน ที่จะทำการปรับขึ้นในลักษณะที่เป็นการทยอยปรับ เป็นระลอกหรือเป็นในลักษณะขั้นบันได ในช่วงเดือนและหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้

.

ทางด้านดัชนีค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือ ในรอบสัปดาห์นี้ ยังคงเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างร้อนแรง ดัชนีค่าระวางขนส่งในทุกเส้นทางหลัก ต่างยังคงอยู่ในทิศทางที่เป็นฝั่งขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ก็เนื่องจากทั่วโลกยังคงมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยเชิงบวก ประกอบกับเป็นช่วงเวลาการฟื้นตัวของอุปสงค์หรือความต้องการภาคขนส่ง ในช่วงเทศกาลสำคัญ อย่างตรุษจีน หรือ Chinese New year 2024

.

รวมไปถึง พื้นที่ระวางขนส่งทางเรือ หรือ Allocation Space ในหลายเส้นทางขนส่ง อยู่ในภาวะที่ตึง และแน่นมากๆ หาผู้ให้บริการที่สามารถรับงานได้ยาก ส่งผลให้ภาพรวมของดัชนีค่าระวางขนส่งในหลายเส้นทางหลัก จึงยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นต่อเนื่อง โดยดัชนีค่าระวางในรอบสัปดาห์ มีการปรับตัวขึ้นอีกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23 เมื่อเทียบจากสัปดาห์ก่อน มาปิดอยู่ที่ USD 3,777 per 40’GP

.

ทั้งนี้ ดัชนียังถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 82 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รวมถึง ยังคงยืนอยู่ในจุดที่สูงกว่า ดัชนีค่าระวางเฉลี่ยเมื่อปี 2019 หรือ ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสอีกครั้ง โดยสูงกว่าคิดเป็น ร้อยละ 166 ซึ่งค่าเฉลี่ยในช่วงเวลานั้นอยู่ที่  USD 1,420 per 40’GP

.

==================

สำหรับเพื่อนๆ ที่อยากเช็คแนวโน้มราคาเฟรท ทางทะเล ย้อนหลัง 3 เดือน แยกไปแต่ละเส้นทางขนส่ง ก็สามารถ ลองเข้าไปเช็คกันได้เลยที่ https://zupports.co/our-services/

.

หรือหากอยากดูราคาเฟรท ในเดือนล่าสุด ก็ลงทะเบียน แบบ premium กันได้เลยที่ https://zupports.co/register/

==================

.

************

4) ด้านสถานการณ์ความหนาแน่นของท่าเรือหลักทั่วโลก หลายท่าเรือหลัก ยังตกอยู่ในสถานการณ์ ที่เพียบแน่น !!!

.

ปิดท้ายกันที่ ภาพรวมสถานการณ์ท่าเรือหลักทั่วโลก ที่หลายท่าเรือ ยังคงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงมือ และหนาแน่นจากกองตู้สินค้า รวมถึง จำนวนเรือสินค้าที่รอเข้าเทียบท่าเพื่อทำการขนถ่าย เนื่องจาก ยังคงมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความหนาแน่นของท่าเรือ ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการ และภาวะความถี่ของรอบเรือหุบน้อยลง รวมถึง เรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ หรือความต้องการภาคขนส่งสินค้าทางเรือในช่วงเทศกาล

.

ด้านกลุ่มท่าเรือหลักในฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ประตูหลัก อย่าง USNYC อยู่ในภาวะที่ทรงตัว ขณะที่ USSAV, USCHS, USORF, USBAL ยังตกอยู่ในภาวะที่ถือว่าตึงมือ จากจำนวนตู้สินค้าที่ไหลผ่าน รวมถึงจำนวนเรือสินค้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาความล่าช้า ของเรือที่รอเข้าเทียบอยู่ที่ 1 -3 วัน และงานที่ขนส่งต่อเนื่องทางราง ล่าช้า อย่างน้อย 3 -6 วัน

.

ทางด้านกลุ่มท่าเรือหลักในฝั่งตะวันตก USLAX, USLGB, USOAK, USTIW, USSEA ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนช้างตึงมือ ทั้งจำนวนตู้สินค้าและเรือสินค้าที่เข้าเทียบท่า ส่งผลให้เกิดปัญหาความล่าช้า ของเรือสินค้าที่รอเข้าเทียบท่า อยู่ที่ 3- 5 วัน และงานที่ต้องทำการขนส่งต่อเนื่องทางรางไปยังเมืองที่ตอนกลางของประเทศ เกิดปัยหาความล่าช้าในการต่อขึ้นราง 5 -10 วัน

.

ด้านสถานการณ์ท่าเรือหลักในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มท่าเรือหลักของประเทศจีน อย่าง CNSHA, CNNGB, CNTAO ยังคงต้องรับมือกับปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ต้องปิดท่าเรือเป็นระยะ ส่งผลให้เกิดปัญหาความหนาแน่นของตู้สินค้า และปัญหาความล่าช้าของเรือสินค้าที่รอเทียบท่า อยู่ที่ 2 -5 วัน

.

ด้านสถานการณ์ท่าเรือหลักของประเทศออสเตรเลีย อย่าง ตกอยู่ในภาวะคับขันอีกครั้ง โดยเฉพาะ ทุกท่าเรือที่บริหารจัดการโดย DP World Terminal หลังจากที่คนงานภายใต้กลุ่มสหภาพแรงงานท่าเรือ ได้ประกาศนัดหยุดงานครั้งใหญ่อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มกราคม โดย 4 ท่าเรือหลัก อย่าง AUFRE, AUSYD, AUBNE, AUMEL จะมีการนัดหยุดงานเป็นเวลา 2 ชั่วโมงเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม

.

ขณะที่ สถานการณ์ของท่าเรือที่เป็นจุดถ่ายลำหลักของโลก อย่าง SGSIN, MYPKG HKHKG ยังคงอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างหนาแน่นและตึงมือ จากกองตู้สินค้าที่ไหลผ่านเข้าออกท่าเรือ โดยต้นเหตุหลัก ยังคงมาจากภาวะที่ความถี่ของรอบเรือแม่ลดน้อยลง จากการประกาศตารางเรือว่าง หรือ Blank Sailing โดยเฉพาะ SGSIN ที่เจอกับภาวะเรือสินค้าเข้าเทียบท่าในลักษณะกระจุกตัว หรือเข้าพร้อมกัน ส่งผลให้เรือสินค้าเกิดปัญหาความล่าช้าในการขนถ่ายสินค้า อย่างน้อย 2 -4 วัน

.

******************

.

ที่กล่าวมานั้น คือการสรุปข่าวสาร ความเคลื่อนไหว สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงการนำเข้า-ส่งออก ภาคการขนส่งสินค้าทางเรือประจำสัปดาห์ ที่พวกเราหมายใจอย่างยิ่ง จะให้เป็นประโยชน์ ต่อท่านผู้ประกอบการและท่านผู้ติดตามทุกท่าน ในการวางแผนการทำงาน และสามารถรับมือกับทุกอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้ครับ

.

สัปดาห์นี้ขอลาไปก่อน ขอบุญรักษาทุกท่าน และขอสันติสุข จงมีต่อโลกของเรา สวัสดีครับ

.

CR : PIC by Shotbyp4ul

.

=========================

ไม่พลาดทุกข่าวสาร วงการขนส่งระหว่างประเทศ นำเข้า ส่งออก

เข้าร่วมกลุ่มที่ https://bit.ly/3seJRLk

=========================

ข่าวสารอื่นๆ