เกี่ยวกับเรา

นำเข้า ส่งออก ขนส่งระหว่างประเทศ ครบจบในที่เดียว!

เรื่องราวของเรา

“ZUPPORTS” เริ่มต้นด้วยคำถามที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือ:                “โลกของเรากำลัง เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital) แต่ทำไมการขนส่งระหว่างประเทศถึงยังอยู่ในโหมด อนาล็อก (Analog)?”

โดยเฉพาะการนำเข้าส่งออก ขนสินค้าขนาดใหญ่ เช่น สินค้าที่บรรจุใส่    พาเลท (Pallet) หรือตู้คอนเทนเนอร์ (Container) ที่การสื่อสารยังคงอยู่ในโหมดอนาล็อก โดยใช้อีเมล โทรศัพท์ แชท หรือแม้กระทั่งส่งเอกสารโดยใช้แฟกซ์ ทำให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารจากมนุษย์      (Human errors) และต้นทุนการขนส่งที่สูง

ZUPPORTS จึงเข้ามาให้บริการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศผ่าน  ช่องทางออนไลน์ (Online Freight Management Services)        โดยเราช่วยเชื่อมโยงผู้นำเข้าส่งออก กับผู้ให้บริการขนส่ง (เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ และสายเรือ) ผ่านเว็บแอพลิเคชั่นของ ZUPPORTS ลูกค้าที่ใช้ ZUPPORTS สามารถลดขั้นตอนการทำงาน และสามารถลดต้นทุนขนส่งได้สูงสุดถึง 24% 

“ZUPPORTS” เริ่มต้นด้วยคำถามที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือ :
“โลกของเรากำลัง เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital) แต่ทำไมการขนส่งระหว่างประเทศ
ถึงยังอยู่ในโหมด อนาล็อก (Analog)?”


โดยเฉพาะการนำเข้าส่งออก ขนสินค้าขนาดใหญ่ เช่น สินค้าที่บรรจุใส่ พาเลท (Pallet) หรือตู้คอนเทนเนอร์ (Container) ที่การสื่อสารยังคงอยู่ใน โหมดอนาล็อก โดยใช้อีเมล โทรศัพท์ แชท หรือแม้กระทั่งส่งเอกสารโดยใช้ แฟกซ์ ทำให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารจากมนุษย์
(Human errors)
และต้นทุนการขนส่งที่สูง

ZUPPORTS จึงเข้ามาให้บริการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศผ่าน ช่องทางออนไลน์ (Online Freiqht Management Services)
โดยเราช่วยเชื่อมโยงผู้นำเข้าส่งออก กับผู้ให้บริการขนส่ง (เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ และสายเรือ) ผ่านเว็บแอพลิเคชั่นของ ZUPPORTS ลูกค้าที่ใช้ ZUPPORTS สามารถลดขั้นตอนการทำงาน และสามารถลดต้นทุนขนส่งได้สูงสุดถึง 24%

“ZUPPORTS” เริ่มต้นด้วยคำถามที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือ : “โลกของเรากำลัง เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital) แต่ทำไมการขนส่งระหว่างประเทศ ถึงยังอยู่ในโหมดอนาล็อก (Analog)?”

โดยเฉพาะการนำเข้าส่งออก ขนสินค้าขนาดใหญ่ เช่น สินค้าที่บรรจุใส่ พาเลท (Pallet) หรือตู้คอนเทนเนอร์ (Container) ที่การสื่อสารยังคงอยู่ใน โหมดอนาล็อก โดยใช้ อีเมล โทรศัพท์ แชท หรือแม้กระทั่งส่งเอกสารโดยใช้ แฟกซ์ ทำให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารจากมนุษย์ (Human errors) และต้นทุนการขนส่งที่สูง

ZUPPORTS จึงเข้ามาให้บริการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Freiqht Management Services) โดยเราช่วยเชื่อมโยงผู้นำเข้าส่งออก กับผู้ให้บริการขนส่ง (เฟรทฟอร์เวิร์ด เดอร์และสายเรือ) ผ่านเว็บแอพลิเคชั่นของ ZUPPORTS ลูกค้าที่ใช้ ZUPPORTS สามารถลดขั้นตอนการทำงานและสามารถลดต้นทุนขนส่งได้สูงสุดถึง 24%

บริการของเรา

บริการขนส่งระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์

ZUPPORTS Bidding

ผู้นำเข้าส่งออกสามารถเปรียบเทียบ

ค่าขนส่งระหว่างประเทศ ได้ง่ายๆ

ผ่านช่อง ทางออนไลน์

ZUPPORTS Billing

ระบบช่วยติตตามสถานะเอกสาร

สถานะการขนส่ง และติดตามราคา

ค่าเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ออนไลน์

ZUPPORTS Analytics

การประมวลผลข้อมูลแนวโน้มค่า

ขนส่งระหว่างประเทศแสดงผล

แบบรายงาน หรือ กระดานสรุปผล

วิสัยทัศน์ของเรา

ZUPPORTS ช่วยให้ ผู้นำเข้าส่งออก บริหารงานขนส่งระหว่างประเทศ
ได้ครบจบในที่เดียว
ZUPPORTS ช่วยให้ ผู้นำเข้าส่งออก บริหารงานขนส่งระหว่างประเทศได้ครบจบในที่เดียว

เป้าหมายของเรา

เราเริ่มต้นจากการให้บริการบริหารงานขนส่งระหว่างประเทศ และกำลังขยายไปสู่งานบริหารคลังสินค้า, งานรถบรรทุก, งานพิธีการศุลกากร, ประกันภัย และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นั่นคือการให้บริการแบบ end-to-end services ZUPPORTS เป็นสตาร์ทอัพ ภายใต้เครือซิเมนต์ไทย (Siam Cement Group – SCG) และด้วยเว็บแอปลิเคชั่น ZUPPORTS ที่ใช้งานง่าย และ เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ชั้นนำของอาเซียน ในระบบ ZUPPORTS มากกว่า 100 ราย จะช่วยให้ผู้นำเข้าส่งออก ขยายธุรกิจไปในอาเซียน และขยายสู่ระดับ World Class ได้อย่างยั่งยืน
เราเริ่มจากงานตลาดขนส่งระหว่างประเทศ และกำลังขยายไปสู่การบริหารคลังสินค้า, งานรถบรรทุก, งานพิธีการศุลกากร, ประกันภัย และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นั่นคือการให้บริการแบบ end-to-end services

ZUPPORTS เป็นสตาร์ทอัพ ภายใต้เครือซิเมนต์ไทย (Siam Cement Group – SCG) และด้วยเว็บแอปพลิเคชัน ZUPPORTS ที่ใช้งานง่าย และ เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ชั้นนำ ของอาเซียน ในระบบ ZUPPORTS มากกว่า 100 ราย จะช่วยให้ผู้นำเข้าส่งออก
ขยายธุรกิจไปในอาเซียน และขยายสู่ระดับ World Class ได้อย่างยั่งยืน

รางวัลของเรา