[Freight Weekly] : อัพเดตสถานการณ์ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประจำวันที่ 21 -25 สิงหาคม กับ ZUPPORTS !!! สัปดาห์ที่แสนทรหดของคนสาย Freight เมื่อหลายเส้นทาง สเปชเต็มถึงสิ้นเดือนกันยายน !!!

สิงหาคม

[Freight Weekly] : อัพเดตสถานการณ์ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประจำวันที่ 21 -25 สิงหาคม กับ ZUPPORTS !!!

สัปดาห์ที่แสนทรหดของคนสาย Freight เมื่อหลายเส้นทาง สเปชเต็มถึงสิ้นเดือนกันยายน !!!

.

กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคย เป็นประจำในทุกวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์ กับการรายงาน ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ในแวดวงการนำเข้า-ส่งออก ตามแบบของพวกเรา ชาว ZUPPORTS !!!

.

สัปดาห์นี้ หากนับตามปฏิทินของคนทำงานขนส่ง จะถือเป็นสัปดาห์ที่ 34 ประจำปี 2566 ซึ่งถือว่า เป็นการผ่านช่วงเวลา 2 ใน 3ของปีเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งนั่น จะเท่ากับว่า เราจะเหลือเวลากันอีกเพียง 18 สัปดาห์เท่านั้น ก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่อีกครั้ง ซึ่งถือว่า เวลาในปีนี้ช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน !!!

.

สัปดาห์ ถือว่าเป็นอีกสัปดาห์ ที่มีความเคลื่อนไหวต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย และล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนในแวดวงนำเข้าส่งออกทั้งสิ้น อย่างเรื่องของทิศทางค่าระวางขนส่งสินค้า หรือ ค่าเฟรท ที่ยังคงอยู่ในช่วงติดลมบน เป็นทิศทางขาขึ้นติดต่อกันอีกสัปดาห์

.

นอกจากนี้ ยังจะมีเรื่องของภาพรวมการหมุนเวียนของตู้สินค้า ซึ่งทั่วโลก ยังคงอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ ไม่มีความสมดุล รวมถึง สถานการณ์ท่าเรือหลักทั่วโลก ที่ดูจะกลับมาอยู่ในภาวะที่ตึงมือกันในหลายท่าเรือ ทั้งจากปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยด้านการบริหารจัดการ !!!

.

ดังนั้น หากทุกคนพร้อมกันแล้ว ก็ตามพวกเรา มาไล่เรียงกันทีละประเนในรูปแบบที่ย่อยง่ายกันเลย !!!

.

 

.

=========================

ZUPPORTS ช่วยผู้นำเข้าส่งออก หา Space

เปรียบเทียบราคาและบริการ Freight ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก และทางรถไฟ

ด้วยพันธมิตรผู้ให้บริการขนส่ง มากกว่า 30 บริษัท

ลงทะเบียนทดลองใช้งานได้ที่

นัดหมายทดลองใช้งาน

=========================

1) สถานการณ์ในการจองพื้นที่ระวางขนส่งสินค้าทางเรือ หลายเส้นทางยังอยู่ในภาวะที่เรือเต็มแน่น !!!

.

เปิดเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในการจองพื้นที่ระวางขนส่งสินค้าทางเรือ หรือ การบุ๊คกิ้งสำหรับงานใหม่ หลายคนยังต้องเจอกับปัญหา ในหลายเส้นทางยังคงทำการจองเรือได้ยาก เนื่องจากอุปสงค์หรือความต้องการในภาคขนส่ง ยังคงพอมีหรือในบางเส้นทางยังคงอยู่ในระดับที่สูง !!!

.

ในขณะที่ พื้นที่ระวางขนส่ง หรือ Allocation Space ที่มีจำกัด จากการประกาศตารางเรือว่าง หรือ Blank Sailing ส่งผลให้เรือในหลายเส้นทางหลัก ยังอยู่ในจุดที่แน่นมากๆ หลายสายการเดินเรือไม่สามารถรับการจองเรือสำหรับงานใหม่ได้ เนื่องจากพื้นที่เต็มไปจนถึงสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายน หรือในบางสายการเดินเรือเต็มไปถึงสิ้นเดือนกันยายนเป็นที่เรียบร้อย !!!

.

อย่าง ในเส้นทางการขนส่ง ไปยังภูมิภาคยุโรปตอนล่าง ทั้งในส่วนฝั่งตะวันออกและในฝั่งตะวันตก หรือ East Mediterranean / West Mediterranean Trade และในงานที่ขนส่งไปยัง ภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกกลาง นับรวมถึงฝั่งทะเลแดง หรือ Indian Subcontinent and Middle East Trade / Red Sea Trade !!!

.

รวมไปถึง ในเส้นทางขนส่งไปยังภูมิภาคอเมริกาใต้ หรือ Latin America Trade และเส้นทางที่ขนส่งไปยังภูมิภาคแอฟริกา ทั้งในฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก หรือ East Africa and West Africa Trade โดยในบางสายการเดินเรือ มีการหยุดรับการจองเรือในเส้นทางดังกล่าวชั่วคราว !!!

.

ขณะเดียวกัน อีกหลายเส้นทางขนส่ง ที่เคยพอจะจองเรือได้ไม่ยากเย็นนัก หรือไม่ต้องทำการจองเรือล่วงหน้านานนัก กลับมาอยู่ในภาวะที่พื้นที่ระวางเต็มและแน่นอีกครั้ง เนื่องจาก อุปสงค์หรือความต้องการภาคขนส่ง ที่กลับมาฟื้นตัวขึ้นหลายหมวดหมู่

.

โดยงานส่วนใหญ่ที่กลับมา จะเป็นในรูปของการดันสินค้าออกจากต้นทาง เพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้สินค้าที่ปลายทาง รวมถึง เป็นการดันงานออก เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการทางการค้าของอเมริกาเหนือ ในขณะที่พื้นที่ระวางขนส่งที่มีจำกัด อย่าง ในเส้นทางที่ขนส่งไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ ทั้งในฝั่ง East Coast และ West Coast !!!

.

*******

2) สถานการณ์ในการจัดหาและการหมุนเวียนของตู้สินค้า หลายพื้นที่ เริ่มตึงๆ แม้แต่ในบ้านเราเอง !!!

.

ด้านสถานการณ์ในการจัดหาและการหมุนเวียนของตู้สินค้า หลายพื้นที่ยังคงต้องเจอกับปัญหาที่น่าปวดหัว ในการบริหารจัดการกับกองตู้สินค้าเปล่า ที่มีล้นเกินจากความต้องการในภาคขนส่งทางเรือ

.

ส่งผลให้ผลกระทบที่ตามมา คือ ปัญหาความหนาแน่นของท่าเรือ รวมถึงปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ขนส่ง เนื่องจากตู้สินค้าตกค้างและใช้เวลาอยู่บนหางแชสซีหรือแคร่รถไฟ ยาวนานกว่าภาวะปกติ !!!

.

ขณะเดียวกัน อีกหลายพื้นที่ในหลายภูมิภาค ยังคงตกอยู่ในภาวะขาดแคลน โดยที่นับวัน ความรุนแรงของปัญหา ชัดเจนและหนักหนาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายสายการเดินเรือ ไม่สามารถจัดหาได้คล่องหรือมีกองตู้สินค้าเปล่าเหลือเฟือเหมือนก่อน !!!

.

ทั้งนี้เนื่องจาก วงจรการหมุนเวียนของตู้สินค้าถูกตัดขาด จากการที่ตู้สินค้าจำนวนมากไปติด หรือตกค้างอยู่ในวงจรการขนส่ง ทั้งที่ตกค้างบนเรือสินค้าและตามท่าเรือหลักที่อยู่ในภาวะหนาแน่น +++

.

รวมถึง บางส่วนตกค้างอยู่ในขั้นตอนการขนส่งต่อเนื่องไปยังเมืองหรือพื้นที่ซึ่งต้องทำการขนส่งลากต่อ อย่าง ตามเมืองหรือท่าแห้ง ที่อยู่ตอนกลางของภูมิภาคยุโรป รวมถึงในภูมิภาคเอเชียใต้ และแม้แต่หลายเมืองในภูมิภาคเอเชียเอง

.

ขณะที่ ภาพรวมของการหมุนเวียนตู้สินค้าในไทยบ้านเรา หลายสายการเดินเรือ ยังคงสามารถจัดหาตู้สินค้าเปล่า ให้กับผู้ประกอบการสำหรับงานขาออกได้ดีกว่าที่คาด หากแต่ ในบางสายการเดินเรือ

.

เริ่มส่อแววเห็นปัญหาความอัตคัดหรือฝืดเคือง เนื่องจาก จำนวนงานขาเข้าจากต่างประเทศ ที่ลดน้อยลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจ ประกอบกับภาวะที่ความถี่ของรอบเรือหุบแคบ หรือลดน้อยลงจากภาวะปกติ !!!

.

ขณะที่ในบางสายการเดินเรือ ประสบกับปัญหาในการหมุนเวียนตู้สินค้า ทั้งในเรื่องจำนวนตู้สินค้าเปล่าที่มี รวมถึงสภาพของตู้สินค้าที่พร้อมปล่อย ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับบางหมวดหมู่สินค้า อย่าง กลุ่มอาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงกลุ่มที่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Goods and Parts

.

*******

3) สถานการณ์ความเสถียรของตารางเดินเรือ หลายเส้นทางหลัก จะยังอยู่ในภาวะที่บิดเบี้ยว และเอาแน่นอนอะไรไม่ได้!!!

.

ด้านสถานการณ์ความนิ่งของตารางเดินเรือ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายเส้นทางขนส่งยังอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ ไม่มีความนิ่ง หรือเอาแน่เอานอนได้สักเท่าไร ทั้งจากปัญหา ความล่าช้า หรือ Delay Onboard /Delay Arrival รวมถึง การข้ามไม่เข้าในบางท่าเรือตามตารางเรือ หรือ SKIP Call /OMIT และการที่เรือมีการสลับลำดับท่าเรือในการขนถ่าย !!!

.

ทั้งนี้ ในภาวะปัจจุบัน หลายสายการเดินเรือ จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ ในการขยายตลาดไปยังเส้นทางขนส่งที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาด อย่างเช่น ในเส้นทางขนส่งไปยังภูมิภาคแอฟริกา ทั้งในฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก รวมถึงในเส้นทางที่ขนส่งไปยังภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก

.

หลายสายการเดินเรือ มีการปรับเปลี่ยนตารางเดินเรือ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความหนาแน่นในบางท่าเรือ รวมถึง เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ ส่งผลให้มีการสลับท่าเรือที่เข้าเทียบ รวมถึง มีการข้ามไม่เข้าในบางท่าเรือตามตารางเรือ !!!

.

ทางด้านภาพรวมของการประกาศตารางเรือว่าง ยกเลิกเที่ยวเรือ หรือ Blank Sailing ในรอบสัปดาห์นี้จะยังคงถือว่าค่อนข้างนิ่งและทรงตัว ไม่ต่างจากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

.

จำนวนเที่ยวเรือในหลายเส้นทางขนส่ง ถือว่าค่อนข้างตึงและไม่เพียงพอกับอุปสงค์หรือความต้องการในภาคขนส่ง โดยที่ในบางเส้นทางขนส่งของในบางสายการเดินเรือ อาจเหลือรอบเรือให้บริการเพียง 1 เที่ยวเรือต่อ 3 สัปดาห์เท่านั้น !!!

.

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 34 ไปจนถึงสัปดาห์ที่ 38 หรือในช่วง 5 สัปดาห์นับจากนี้ ทุกสายการเดินเรือ มีการประกาศตารางเรือว่าง หรือ Blank Sailing ในเส้นทางการขนส่งหลัก รวมกันอย่างน้อย 36 เที่ยวเรือ หรือคิดเป็น ร้อยละ 5 จากจำนวนทั้งหมด 665 เที่ยวเรือ !!!

.

โดยในเส้นทางที่ถูกยกเลิกรอบเรือมากที่สุด จะยังคงเป็นในเส้นทางการขนส่งจากภูมิภาคเอเชียไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ ในรอบเรือ Transpacific Eastbound ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58 !!!

.

ตามด้วย เส้นทางการขนส่งจากภูมิภาคยุโรปไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ ในรอบเรือ Transatlantic Westbound คิดเป็นร้อยละ 25 และในเส้นทางการขนส่ง จากภูมิภาคเอเชียไปยังภูมิภาคยุโรปตอนเหนือ และยุโรปตอนล่าง หรือ Asia- North Europe/ MED ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 17 !!!

.

**************

4) สถานการณ์ค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือ หลายเส้นทางยังคงเป็นในทิศทางขาขึ้น ติดลมบนต่อเนื่อง  !!!

.

ด้านสถานการณ์ค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือ หรือ Sea Freight Rate ในรอบสัปดาห์ จะยังคงเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ ที่ภาพรวมของค่าระวางขนส่งในหลายเส้นทาง ยังคงอยู่ในแดนบวก หรือทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากแต่ ระดับของความแรงในการปรับ อาจไม่เท่ากันในแต่ละเส้นทางขนส่ง !!!

.

โดย ดัชนีค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือในรอบสัปดาห์นี้ ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบจากสัปดาห์ก่อน มาปิดอยู่ที่ USD 1,832.48 per 40’GP

.

โดยดัชนีค่าระวางในสัปดาห์นี้ เป็นการปรับตัวลดลงคิดเป็น ร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเป็นการต่ำตัวลดลงคิดเป็น ร้อยละ 82 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ค่าระวางขนส่ง เคยวิ่งไปแตะจุดที่สูงที่สุด คืออยู่ที่ USD 10,377 per 40’GP เมื่อเดือนกันยายน 2021 !!!

.

เส้นทางขนส่งที่ค่าระวางยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น จะยังเป็นในเส้นทางขนส่งหลักสายนอก ระยะไกล หรือ Long Haul Service เส้นทางขนส่งจากภูมิภาคเอเชียไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ หรือ Asia- North America ทั้งงานที่ไปยังฝั่ง East Coast และในฝั่ง West Coast

.

รวมไปถึง ในเส้นทางขนส่ง จากภูมิภาคเอเชียไปยังภูมิภาคยุโรปตอนเหนือ และยุโรปตอนล่าง หรือ Asia- North Europe/ Asia -Mediterranean หรือแม้แต่ ในเส้นทางที่ขนส่งจากภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกกลาง ไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ หรือ Indian Subcontinent and Middle East – North America

.

ขณะเดียวกัน ราคาค่าระวางขนส่งในอีกหลายเส้นทาง ยังคงอยู่ในภาวะทรงตัว และอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างในเส้นทางขนส่งภายในภูมิภาคเอเชียเอง หรือ Intra Asia Trade รวมถึง ในเส้นทางขนส่งไปยังภูมิภาคโอเชียเนีย ทั้ง งานที่ขนส่งไปยัง Australia Main Port และ New Zealand Main Port !!!

.

.

==================

สำหรับเพื่อนๆ ที่อยากเช็คแนวโน้มราคาเฟรท ทางทะเล ย้อนหลัง 3 เดือน แยกไปแต่ละเส้นทางขนส่ง ก็สามารถ ลองเข้าไปเช็คกันได้เลยที่ https://zupports.co/our-services/

.

หรือหากอยากดูราคาเฟรท ในเดือนล่าสุด ก็ลงทะเบียน แบบ premium กันได้เลยที่ https://zupports.co/register/

==================

.

************

5) ด้านสถานการณ์ความหนาแน่นของท่าเรือหลักทั่วโลก หลายท่าเรือกลับมาตึงมืออีกครั้ง ทั้งจากภัยธรรมชาติและปัญหาคอขวด !!!

.

ปิดท้ายกันที่ สถานการณ์ของท่าเรือหลักต่างๆทั่วโลก หลายท่าเรือยังคงอยู่ในภาวะที่ทรงตัวและคงที่ ขณะที่อีกหลายท่าเรือ ตกอยู่ในภาวะที่ตึงมือ ทั้งจากปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ขนส่ง ทั้งทางรางและทางถนน รวมถึงจากปัญหาที่หลายท่าเรือ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ หรือต้องปิดทำการชั่วคราว จากภาวะสภาพอากาศที่แปรปรวน !!!

.

ภาพรวมของท่าเรือหลักประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งในฝั่ง East Coast และในฝั่ง West Coast ในรอบสัปดาห์นี้ ยังคงที่จะทรงตัวและไม่ต่างจากสัปดาห์ก่อนมากนัก โดยในหลายท่าเรือ ยังคงมีจำนวนสินค้าไหลผ่าน รวมถึงจำนวนเรือสินค้าที่รอเทียบท่าเพิ่มขึ้น อย่าง USSAV, USCHS, USOAK, USTIW, USSEA ที่ยังคงถือว่าตึงมือ โดยระยะเวลาที่เรือสินค้ารอเทียบท่าอยู่ที่ ประมาณ 5 -10 วัน

.

ทั้งนี้ สิ่งที่ทุกท่าเรือหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา ยังคงต้องรับมือ นั่นคือ ปัญหาคอขวดในการระบายและลำเลียงสินค้า ระหว่างส่วนที่เป็นเมืองท่าไปยังส่วนที่เป็นตอนกลางของประเทศ ส่งผลให้เมืองที่เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า หรือบรรดาชุมทางขนส่งหลัก ยังคงเจอกับปัญหาความล่าช้าในการต่อขึ้นราง อย่าง Chicago, Dallas, Detroit, Memphis

.

ขณะที่ ภาพรวมของประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง แคนาดา ท่าเรือในฝั่งตะวันตก ยังคงอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างแน่นและตึงมืออย่างมาก รวมถึงพื้นที่ความจุในท่าเรือเกินขีดจำกัดของท่า โดยได้รับผลกระทบมาจากงานที่ตกค้างในช่วงการนัดหยุดงานในช่วงเดือนที่แล้ว ส่งผลให้เกิดความล่าช้า อย่างน้อย 4 สัปดาห์ ในการระบายสินค้าที่ขนส่งขึ้นรางไปยังฝั่งตะวันออก !!!

.

ทางด้านสถานการณ์ของท่าเรือหลักในภูมิภาคยุโรปตอนเหนือ สามท่าเรือหลัก อย่าง NLRTM, BEANR, DEHAM ยังคงทรงตัว เนื่องจากท่าเรือหลักอื่นๆในยุโรป ที่เคยมีปัญหานัดหยุดงาน มีการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

.

หากแต่ ในบางท่าเรือของยุโรป ยังคงไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ประกอบกับปัญหาในการระบายตู้สินค้าจากท่าเรือเข้าสู่ตอนกลางของภูมิภาค ส่งผลให้เกิดปัญหาคอขวด มีการสะสมของตู้สินค้าและเรือสินค้าที่เทีบบท่า !!!

.

ภาพรวมของท่าเรือหลักในภูมิภาคเอเชีย หลายท่าเรือต้องประสบกับปัญหาความหนาแน่น เนื่องจากผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่าเรือหลัก อย่าง CNNGB, KRBUS, JPUKB อยู่ในสภาพตึงมือจากจำนวนตู้สินค้าสะสม ส่งผลให้เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างน้อย 1 -3 วัน ขณะที่ CNSHA ได้รับผลกระทบ จากเรือสินค้าที่เบี่ยงจากท่าเรืออื่น ส่งผลเกิดความล่าช้า 2- 3 วัน

.

****************

6) ความเคลื่อนไหวที่เราต้องติดตามในรอบสัปดาห์ ติดตามดูกันที่ทิศทางค่าระวางขนส่ง ซึ่งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจโลก !!!

.

สถานการณ์ที่เราต้องติดตามดูกันในรอบสัปดาห์นี้ จะอยู่ที่ทิศทางการเคลื่อนไหว ของอัตราค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือ หรือ Sea Freight Rate ที่ผันแปร หรือล้อไปกับภาพของสถานการณ์เศรษฐกิจระดับมหภาค !!!

.

ทั้งนี้ ดูเหมือนว่า ประเด็นในเรื่องการปรับค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือ หรือ Sea Freight Rate ดูจะกลับมาเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจ และเป็นเรื่องที่ให้กังวลกันอีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ค่าระวางในหลายเส้นทางมีการปรับลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้ว

.

จนในช่วงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน หรือช่วงกลางปีที่ผ่านมา เริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างของทิศทางค่าระวางขนส่ง เนื่องจากสายการเดินเรือ รวมถึงผู้ประกอบการรับขนส่ง มีการทยอยแจ้งปรับขึ้นค่าระวางขนส่งในรูปแบบต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มกันที่ค่าธรรมเนียมพิเศษ สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักเกินจากที่ผู้รับขนส่งกำหนด หรือ Over Weight Surcharge

.

และภาพของทิศทางขาขึ้นก็เริ่มที่จะชัดขึ้น ในช่วงเดือนกรกฎาคม เมื่อ หลายสายการเดินเรือ มีการแจ้งปรับค่าระวางขนส่งเพิ่มขึ้นในหลายเส้นทาง โดยเฉพาะในเส้นทางขนส่งระยะไกล หรือ Long Haul Service ทั้งในรูปแบบของ GRI (General Rate Increase), RR ( Rate Restoration) รวมไปถึง ในรูปแบบ PSS ( Peak Season Surcharge)

.

รวมไปถึง ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในบางสายการเดินเรือ มีการประกาศปรับขึ้นค่าระวางในลักษณะต่อเนื่อง กับเส้นทางขนส่งเดิมที่เคยปรับขึ้นไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หรือพูดง่ายก็คือ มีการปรับขึ้นแบบ STEP 2

.

อย่างในเส้นทางขนส่งจากภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกกลางไปยังภูมิภาคยุโรปตอนเหนือและยุโรปตอนล่าง หรือ Indian Subcontinent and Middle East to North Europe / Mediterranean Trade

.

ทั้งนี้ เนื่องจากอุปสงค์หรือความต้องการภาคขนส่งในหลายเส้นทาง ยังสูงกว่าอุปทานหรือพื้นที่ระวางขนส่ง ในขณะที่ในบางเส้นทางค่าระวางยังคงตรึงแนว ในลักษณะ Maintain Rate อย่าง ในเส้นทางขนส่งภายในเอเชีย ซึ่งภาพที่เห็นเหล่านี้ จะสอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจหรือเส้นทางการค้าของโลก อย่างเช่น สถานการณ์เศรษฐกิจของจีนในปัจจุบัน !!!

.

ดังนั้น สิ่งหนึ่ง ที่ผู้ประกอบการทุกคน รวมถึงคนในแวดวงนำเข้า-ส่งออก ยังต้องติดตาม นอกจากจะเป็นเรื่องของการวิ่งขึ้น-ลงของค่าเฟรท ยังหนีไม่พ้น เรื่องของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กำหนดทิศทางของค่าระวางหรือค่าเฟรทเช่นกัน !!!

.

ที่เล่ามา คือการสรุปภาพรวมของสถานการณ์ ทิศทางการนำเข้า-ส่งออก ในภาคการขนส่งสินค้าทางเรือประจำสัปดาห์ ซึ่งพวกเราหมายใจและหวังอย่างยิ่ง จะเป็นเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ติดตามทุกท่าน ในการบริหารจัดการงานขนส่งสินค้าระหว่างในรอบสัปดาห์ครับ

.

สัปดาห์นี้ขอลาไปก่อน ขอบุญรักษาทุกท่าน สวัสดีครับ

.

CR : PIC by Kees Torn

.

=========================

ไม่พลาดทุกข่าวสาร วงการขนส่งระหว่างประเทศ นำเข้า ส่งออก

เข้าร่วมกลุ่มที่ https://bit.ly/3seJRLk

=========================

 

แนะนำบริการ Logistics Butler by ZUPPORTS

ระบบ Line Official Account ที่เพื่อนๆ สามารถ Chat ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ และการนำเข้าส่งออก โดยตรงกับ Shipping Man และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

เหมือนมี พี่ๆ ที่ทำงาน / ที่ปรึกษาส่วนตัว นั่งข้าง ๆ โต๊ะคุณ!!

.

พร้อมรับสิทธิพิเศษ!

  1. Freight Monthly Report รายงานอัพเดตสถานการณ์ขนส่งระหว่างประเทศ ทุกเดือน
  2. แจ้งข่าว อบรม/Webinar ดีๆ สำรองที่นั่ง ก่อนใครเพื่อน
  3. รับส่วนลด 20% สำหรับคอร์สฝึกอบรมออนไลน์ แบบสด สำหรับสมาชิก Logistics Butler

(ตัวอย่าง Course อบรม ได้แก่ DG Cargo, Reefer, พิกัด, พิธีการศุลกากรประเภทต่างๆ บรรยาย โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ในสายวิชาชีพนั้นๆ ประสบการณ์ 10 ปี ++)

  1. จองเวลาปรึกษา Online meeting แบบ one-on-one เพิ่มเติมได้ (มีค่าบริการเพิ่มเติม)

เหมือนมีห้องสมุดส่วนตัว รวบรวมข้อมูล ความรู้ให้คุณ ถึงหน้าจอมือถือ

.

สนใจลงทะเบียนได้เลยที่

http://bit.ly/3Xma0nR

(ติดต่อสอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติมใน inbox ได้เลยจ้า)

 

ข่าวสารอื่นๆ