10 ข้อควรรู้ CBAM คืออะไร และกระทบประเทศไทยอย่างไร

10 ข้อควรรู้ CBAM คืออะไร และกระทบประเทศไทยอย่างไร

CBAM หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism เป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประเทศคู่ค้ามีความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น โดยการจัดเก็บภาษีคาร์บอนจากสินค้านำเข้าที่มีการปล่อยคาร์บอนสูง

กลไกการทำงานของ CBAM จะคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาในกระบวนการผลิตสินค้านั้นๆ และเรียกเก็บภาษีจากผู้นำเข้าตามปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่คำนวณได้ สินค้าที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี CBAM ได้แก่ ปูนซีเมนต์ เหล็กอลูมิเนียม ปุ๋ย และไฟฟ้า

CBAM

 

และนี่คือ 10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ CBAM

1️⃣ วันที่ 1 ตุลาคม 2023 เป็นวันแรกที่มาตรการ CBAM จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในสหภาพยุโรป

2️⃣ ในช่วงแรก CBAM จะบังคับใช้กับเพียง 4 ประเภทสินค้า ได้แก่ ปูนซีเมนต์ เหล็ก อลูมิเนียม และปุ๋ยเคม ผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าดังกล่าวจะต้องยื่นขอใบรับรอง CBAM สำหรับสินค้าทุกรายการ

3️⃣ ในปีแรก (2023-2024) ระบบจะเป็นเพียงการรายงานปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยไม่มีการเรียกเก็บภาษี

    – แต่ผู้นำเข้าจะต้องติดตามและรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิต

    – เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บภาษีจริงในปีต่อๆ ไป

4️⃣ 1 มกราคม 2026 จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเก็บภาษี CBAM จากสินค้าจริง

    – ผู้นำเข้าจะต้องชำระภาษีตามปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่รายงาน

   – อัตราภาษีในช่วงแรกจะเริ่มต้นที่ 10% เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาปรับตัว

    – หลังจากนั้นอัตราจะค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 100% ในช่วงปี 2034-2035

5️⃣ เป้าหมายสูงสุดของ CBAM คือการจูงใจให้ประเทศคู่ค้ามีความพยายามลดการปล่อยคาร์บอน

    – โดยสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ให้ผู้ผลิตหันไปใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ

    – และป้องกันไม่ให้มีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่ำกว่า

6️⃣ ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า CBAM อาจกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปทางการค้าและสิ่งแวดล้อมในระดับโลก

    – เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ

    – และเพื่อรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจังในระดับโลก

7️⃣ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าไปสหภาพยุโรปจึงไม่ควรละเลยที่จะติดตามความคืบหน้าของกฎระเบียบ CBAM อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายที่กำลังจะมาถึงนี้โดยเร็วที่สุด​​​​​​​​​​​​​​​​

8️⃣ สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเหล่านี้ไปยังสหภาพยุโรปจำนวนมาก CBAM จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและปูนซีเมนต์

9️⃣ นอกจากนี้ การบังคับใช้ CBAM อาจนำไปสู่การเลียนแบบจากประเทศคู่ค้ารายอื่นๆ ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันให้ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวและลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

🔟 อย่างไรก็ตาม CBAM ก็ถือเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าโลกกำลังให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ หากประเทศไทยสามารถปรับตัวและลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวได้ทันท่วงที ก็จะเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลกระยะยาว​​​​​​​​​​​​​​​​

*️⃣ ZUPPORTS Connect บริหารงานนำเข้าส่งออกโดยใช้ระบบดิจิทัล ลดการใช้กระดาษ, optimize การขนส่ง  ตอบโจทย์ ESG บริษัท สนใจลงทะเบียนทดลองใช้งาน zupports.co/register

 

เครดิตรูป: https://www.nstda.or.th/home/news_post/bcg-implementation-cbam/

=========================

นำเข้าความรู้ ส่งออกความคิด

ติดตามเพจ นำเข้าส่งออก สุดขอบฟ้า

=========================

พิเศษ! ZUPPORTS POST

กลุ่มไลน์ Openchat สำหรับ คนในวงการ นำเข้า ส่งออก เข้ามาสอบถามข้อมูล ติดตามข่าวการค้า การขนส่งระหว่างประเทศกันได้ที่ https://bit.ly/3seJRLk

ข่าวสารอื่นๆ