Breaking! ต้นทุนเพิ่ม(อีกแล้ว) คลองสุเอซ ประกาศขึ้นค่าผ่านคลอง 5-10% เริ่มมีผลวันที่ 1 มี.ค. 65 นี้

ทาง SCA หรือ Suez Canal Authority ประกาศขึ้นค่าผ่าน คลองสุเอซ โดนกันทั่วหน้า ทั้งเรือ Bulk, Tanker และ Container

โดยที่เรือ Container โดนปรับขึ้นประมาณ 7%

ส่งผลให้เรือที่วิ่งจากเอเชียไปยุโรป หรือไปสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก ที่ต้องผ่านคลองสุเอซแห่งนี้ จะโดนแรงกดดันด้านต้นทุน และเราอาจเห็น Surcharge เพิ่มเติมออกมาจากสายเรือ เร็วๆ นี้…

รายละเอียดของการปรับเพิ่มค่าผ่านคลอง

หมายเหตุ

คลองสุเอซเป็นคลองที่ถูกขุดขึ้นโดยฝีมือของมุนษย์ โดยใช้แรงงานชาวอียิปต์กว่า 30,000 คน ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างกว่า 10 ปีตั้งแต่ ค.ศ​. 1859 จนแล้วเสร็จใน ค.ศ. 1869

คลองฝีมือมนุษย์อายุร้อยกว่าปีนี้มีระยะทางยาวถึง 193 กิโลเมตร กว้าง 300 – 350 เมตร และลึกประมาณ 19.5 – 20.1 เมตร

คลองสุเอซจึงนับเป็นคลองไร้ประตูน้ำที่ยาวที่สุดในโลก เป็นการเชื่อมเส้นทางการค้าสำคัญ เป็นเส้นทางลัดบนแผนที่โลก ระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย โดยไม่จำเป็นต้องอ้อมทวีปแอฟริกาเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนอีกต่อไป

ความสำคัญของคลองเชื่อมโลกนี้ คือช่วยร่นระยะการเดินทางได้ถึง 43 เปอร์เซ็นต์

จากเส้นทางเดินเรือเดิมซึ่งต้องแล่นอ้อมทวีปแอฟริกาทั้งทวีป กินระยะเวลาในการเดินทางกว่า 24 วัน มีระยะการเดินทางทั้งหมด 20,900 กิโลเมตร

แต่คลองสุเอซทำให้ระยะการเดินทางลดเหลือเพียง 12,000 กิโลเมตร ช่วยให้ลดระยะทางในการเดินเรือไปกว่า 8,900 กิโลเมตร และลดระยะเวลาเดินทางให้เหลือเพียง 14 วัน…

‘คลองสุเอซ’ คลองขุดเชื่อมทะเลกับทะเลฝีมือมนุษย์ที่ไม่ใช่สายแรกของโลก

 

ที่มา: SCA, loadstar

Suez Canal raises tariffs tomorrow

=========================
ZUPPORTS ช่วยบริหารการ นำเข้า ส่งออก
สนใจใช้งานลงทะเบียน ที่ www.zupports.co/register
=========================

ไม่พลาดทุกข่าวสาร วงการขนส่งระหว่างประเทศ นำเข้า ส่งออก เข้าร่วมกลุ่มที่ https://bit.ly/3seJRLk

#ZUPPORTS
#OnlineFreightManagementService
#นำเข้า #ส่งออก #เฟรท

See less

ข่าวสารอื่นๆ