[Freight Weekly] : อัพเดตสถานการณ์ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประจำวันที่ 9-13 มกราคม กับ ZUPPORTS !!! ต้อนรับสัปดาห์แห่งการเข้าโค้งสุดท้าย ก่อนช่วงวันหยุดตรุษจีน !!!

ตุรษจีน

[Freight Weekly] : อัพเดตสถานการณ์ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประจำวันที่ 9-13 มกราคม กับ ZUPPORTS !!!

ต้อนรับสัปดาห์แห่งการเข้าโค้งสุดท้าย ก่อนช่วงวันหยุดตรุษจีน !!!

.

กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคย ในทุกเช้าวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์ กับการรายงานข่าวสาร ข้อมูล รวมถึงความเคลื่อนไหวในแวดวงการนำเข้า-ส่งออกในภาคการขนส่งสินค้าทางเรือประจำสัปดาห์ตามแบบฉบับของพวกเรา ชาว ZUPPORTS !!!

.

โดยสัปดาห์นี้ เป็นการเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของโค้งสุดท้ายในการทำงาน ก่อนที่จะเข้าช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงเวลาหยุดยาวของที่ประเทศจีน โดยในปีนี้จะหยุดติดต่อกันยาวนานเป็นเวลา 7 วัน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ไปจนถึง วันที่ 27 มกราคม 2566

.

ดังนั้นสัปดาห์นี้ จึงเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ ที่ค่อนข้างวุ่นวายและชุลมุนสำหรับหลายคน โดยเฉพาะคนที่ดูแลงานขนส่งทั้งส่วนขาส่งออกและขานำเข้าในเส้นทาง Intra Asia ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องถูกกดดันจากทางตัวแทน หรือเอเยนต์ที่ฝั่งเมืองจีนเพื่อให้ทันก่อนที่พวกเขาจะหยุดยาว !!!

.

อย่างไรเสีย พวกเราชาว ZUPPORTS ยังคงเป็นกำลังใจให้ รวมถึงยังคงที่จะทำการสรุปเรื่องราว ข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆในแวดวงการนำเข้า-ส่งออก ในแบบที่ย่อยง่าย สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้อัพเดทกัน

.

ถึงตอนนี้ หากพร้อมกันแล้ว ตามพวกเรามาไล่เรียงกันทีละประเด็นกันเลย !!!

.

=========================

ZUPPORTS ควบคุมต้นทุนขนส่งผ่านระบบเปรียบเทียบราคาเฟรทออนไลน์

สนใจลงทะเบียนทดลองใช้งานฟรี ที่ www.ZUPPORTS.co/register

=========================

1) สถานการณ์ในการจองพื้นระวางขนส่งสินค้าทางเรือ ช่วงนี้ทุกสายการเดินเรือ พื้นที่จะแน่นๆหน่อย !!!

.

สถานการณ์ในการจองพื้นที่ระวางขนส่งสินค้าทางเรือ หลายเส้นทางตกอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างแน่น ต้องทำการจองเรือล่วงหน้าค่อนข้างนาน และไม่สามารถทำการแก้ไขบุ๊คกิ้งได้ !!!

.

ภาพรวมการจองเรือสำหรับงานใหม่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ในหลายเส้นทางหลัก สถานะของพื้นที่ระวาง หรือ สเปช กลับมาอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างแน่นและตึงตัวอย่างมาก อย่างในเส้นทางการขนส่งจากภูมิภาคเอเชียไปยังภูมิภาคยุโรปตอนเหนือและยุโรปตอนล่าง หรือ Asia- North Europe/ Asia- Mediterranean

.

รวมไปถึงเส้นทางการขนส่งจากภูมิภาคเอเชียไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก หรือ Asia- North America EC/ WC และในเส้นทางการขนส่งจากภูมิภาคเอเชียไปยังภูมิภาคเอเชียใต้ และตะวันออกกลาง หรือ Asia- Indian Subcontinent and Middle East trade

.

ทั้งนี้ก็เนื่องจากสองปัจจัย คือ ภาวะที่อุปสงค์หรือความต้องการในภาคขนส่งที่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวในบางเส้นทาง รวมถึงภาวะที่พื้นที่ระวางขนส่งทางเรือหุบน้อยลงในปัจจุบันจากการประกาศตารางเรือว่าง หรือ Blank Sailing

.

ขณะเดียวกัน อีกปัญหาที่หลายคนกำลังประสบ นั่นคือ คนที่มีบุ๊คกิ้งยืนยันการจองเรือในมือ เริ่มที่จะเจอกับปัญหาในการไม่สามารถทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจองเรือได้ ทั้งในเรื่องของจำนวนและประเภทของตู้สินค้า รวมไปถึงการย้ายหรือเปลี่ยน Schedule

.

ทั้งนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ระวางขนส่ง หรือ Allocation Space บนเรือในหลายเส้นทางที่ค่อนข้างแน่น และมีอย่างจำกัด รวมถึงความถี่ของรอบเรือที่ให้บริการที่หุบแคบลง

.

ดังนั้น หลายสายการเดินเรือ จึงไม่ยินยอมให้ทำการแก้ไข และมีทางเลือกให้เพียงการยกเลิกบุ๊คกิ้งและไปทำการจองเรือใหม่เท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากในหลายเส้นทางขนส่ง ต้องทำการจองเรือล่วงหน้าอย่างน้อย 3 -4 สัปดาห์ !!!

.

*******

2) สถานการณ์ในการจัดหาและการหมุนเวียนของตู้สินค้า หลายพื้นที่ยังมีล้นเหลือ ขณะที่บางพื้นที่ยังคงขาดแคลน !!!

.

ด้านสถานการณ์ในการจัดหาและหมุนเวียนตู้สินค้า ในหลายภูมิภาคทั่วโลกยังคงอยู่ในภาวะที่คล่องตัว หรืออาจจะมีมากเกินจากความต้องการในภาคขนส่งเสียด้วยซ้ำ ขณะที่ในบางภูมิภาค บางพื้นตกอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนและไม่เพียงพอ

.

ภาพรวมการหมุนเวียนและจัดการจัดหาตู้สินค้า หลายสายการเดินเรือยังคงสามารถทำการหล่อเลี้ยงได้ดี ไม่มีขาดตกบกพร่อง โดยในหลายภูมิภาค หรืออาจเรียกได้ว่ามีล้นมากเกินความต้องการในการขนส่งเป็นอย่างมาก

.

โดยเฉพาะ ตามเมืองท่าหรือเมืองที่เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า ทังนี้ก็เนื่องจากความต้องการในภาคการขนส่งทางเรือยังอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างซบเซา เงียบเหงา ซึ่งล้อไปตามสภาพทางเศรษฐกิจโลกที่เริ่มเข้าสู่การถดถอย

.

หลายสายการเดินเรือ เริ่มที่จะประสบกับปัญหาในการบริหารจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บตู้สินค้าเปล่า รวมถึงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในการวางตู้และการจัดเก็บ

.

โดยหลายภูมิภาคต่างๆ ที่เคยมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนในช่วงก่อนหน้า เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น เนื่องจากได้รับอานิสงค์ของการฟื้นตัวในภาคการขนส่งช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2022 ส่งผลให้พอมีตู้สินค้าเข้าไปหล่อเลี้ยงและหมุนเวียนอยู่บ้าง หากแต่ยังถือว่าไม่เพียงพอ อย่างในภูมิภาคยุโรปตอนล่าง หรือ Mediterranean

.

ในขณะที่ ในบางพื้นที่ ในบางภูมิภาค ยังคงตกอยู่ในภาวะขาดแคลน เนื่องจากปัญหาคอขวดที่ท่าเรือ โดยมีสาเหตุจากการขาดแคลนภาคแรงงานขนส่ง รวมไปถึง บางพื้นที่ ในหลายเมืองของประเทศจีน

.

เริ่มเข้าสู่ภาวะการขาดแคลนตู้สินค้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กระจายและลุกลามอย่างรุนแรงและรวดเร็วหลังการคลายล็อค ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคขนส่ง เนื่องจากการติดเชื้อและเจ็บป่วย ทำให้การหมุนเวียนของตู้สินค้าจึงเริ่มติดขัดอีกครั้ง !!!

.

*******

3) สถานการณ์ความเสถียรของตารางดินเรือและระยะเวลาในการขนส่ง ยังคงอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ !!!

.

ภาพรวมของตารางเดินเรือในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังช่วงหยุดปีใหม่ จะยังคงอยู่ในสภาวะที่ไม่มีความนิ่ง แม้ว่าภาพรวมค่าดัชนีความน่าเชื่อถือของตารางเดินเรือมีการปรับตัวสูงขึ้น หากแต่ในภาคความเป็นจริงทุกอาการจะยังคงอยู่กับเราทั้งสิ้น

.

ทั้งภาวะความล่าช้า หรือ Delay Onboard /Delay Arrival ,การข้ามไม่เข้าในบางท่าเรือตามรอบเรือ หรือ SKIP Call/ OMIT และการหน่วง/ เลื่อนตารางเรือ หรือ Retard / Slide Schedule รวมถึงการปล่อยตารางเรือว่าง หรือ Blank Sailing !!!

.

ซึ่งภาวะที่เราทุกคนต้องเตรียมตัวรับมือหลังเปิดปีใหม่ นั่นคือ การที่บรรดาสายการเดินเรือ พร้อมใจกันปล่อยตารางเรือว่างชุดใหญ่ ในเส้นทางการขนส่งหลักๆ อย่าง เส้นทางขนส่งจากภูมิภาคเอเชียไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ ทั้ง Transpacific และ Transatlantic

.

รวมไปถึงเส้นทางการขนส่งจากภูมิภาคเอเชียไปยังภูมิภาคยุโรป ทั้งตอนเหนือและตอนล่าง หรือ Asia -North Europe/ Asia- Mediterranean และในเส้นทางการขนส่งจากภูมิภาคยุโรปไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ หรือ Europe-North America.

.

ซึ่งในช่วง 5 สัปดาห์ต่อจากนี้ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ที่ 6 ทุกสายการเดินเรือ มีการประกาศตารางเรือว่างรวมกันถึง 149 เที่ยวเรือ จากจำนวนรอบเรือทั้งหมด 707 เที่ยวเรือ

.

โดยกลุ่มพันธมิตรเดินเรือ อย่าง The Alliance มีการประกาศตารางเรือว่างมากที่สุด คือ 54 เที่ยวเรือ ตามด้วยกลุ่ม Ocean Alliance และกลุ่มพันธมิตร 2M มีการประกาศตารางเรือว่าง 46 และ 17 เที่ยวเรือตามลำดับ

.

ขณะเดียวกัน อีกปัญหาที่ต้องรับมือ นั่นคือ ภาวะที่ระยะเวลาในการขนส่ง ยาวนานมากกว่าภาวะปกติ โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและอุปกรณ์ในภาคขนส่ง รวมไปถึงสาเหตุจากการที่เรือสินค้าไปเสียเวลาในการรอเทียบท่าที่กำลังประสบกับปัญหาความหนาแน่น หรือ Port Congestion

.

**************

4) สถานการณ์ค่าระวางขนส่งสินค้า ดัชนีค่าระวางมีการขยับขึ้น ในรอบ 43 สัปดาห์ !!!

.

ด้านสถานการณ์ค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือหรือค่าเฟรท เริ่มเข้าสู่ทิศทางขาขึ้นอีกครั้ง !!! อันเนื่องมาจากการปรับสมดุลของพื้นที่ระวางขนส่งกับราคาค่าระวางในตลาด

.

ทางด้านสถานการณ์ค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรก ในรอบ 43 สัปดาห์  โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.7 มาปิดอยู่ที่ USD 2,135 per 40’GP และเป็นการปรับตัวลดลงคิดเป็น ร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

.

ซึ่งเมื่อลองเจาะดูรายละเอียด จะพบว่าราคาค่าระวางขนส่งในหลายเส้นทางหลัก ที่เคยปรับตัวลดลงในหลายสัปดาห์ก่อน กลับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างในเส้นทางการขนส่งจากภูมิภาคเอเชียไปยังภูมิภาคยุโรปทั้งตอนเหนือและตอนล่าง หรือ Asia -North Europe / Asia- Mediterranean Trade.

.

ทั้งนี้ ก็เนื่องจากอุปสงค์หรือความต้องการในภาคขนส่ง มีการดีดตัวเพิ่มในช่วงต้นเดือนธันวาคมปีที่ผานมา ประกอบกับการที่บรรดาสายการเดินเรือมีการปล่อยตารางเรือว่าง ส่งผลให้อุปทานหรือพื้นที่ระวางในการขนส่งหุบเหลือน้อยลง

.

ในขณะที่ค่าระวางในอีกหลายเส้นทางขนส่งกลับยังคงอยู่ในระดับที่สูงและไม่มีแนวโน้มจะลดต่ำลงตามสภาพตลาด อย่าง ในเส้นทางการขนส่งจากภูมิภาคยุโรปไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ หรือ Europe- North America Transatlantic

.

และเส้นทางการขนส่งจากภูมิภาคเอเชียไปยังภูมิภาคอเมริกาใต้ หรือ Asia- Latin America รวมไปถึงเส้นทางการขนส่งจากภูมิภาคเอเชียไปยังเอเชียใต้และตะวันออกกลาง หรือ Asia- Indian Subcontinent & Middle East

.

ทั้งนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ระวางขนส่งในเส้นทางดังกล่าวมีค่อนข้างจำกัด รวมถึง ในบางเส้นทางขนส่ง มีสายการเดินเรือหรือผู้ให้บริการรับขนส่งในวงแคบ หรือมีตัวเลือกไม่มากนัก

.

************

5) สถานการณ์ความหนาแน่นของท่าเรือหลักทั่วโลก หลายท่าเรือยังคงอยู่ในจุดที่วิกฤติและไม่มีทีท่าจะทุเลา !!!

.

ด้านสถานการณ์ความหนาแน่นของท่าเรือหลักทั่วโลก ท่าเรือหลักในภูมิภาคอเมริกาเหนือเริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงผ่อนคลาย หากแต่ท่าเรือหลักในภูมิภาคยุโรปและโอเชียเนีย รวมถึงท่าเรือหลักในภูมิภาคเอเชีย ยังคงอยู่สภาพที่หนักหนาสาหัส

.

ประเด็นสุดท้าย ด้านสถานการณ์ของท่าเรือหลักทั่วโลก ภาพรวมในช่วงปลายปีรวมถึงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายท่าเรือเริ่มมีทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้นมากจากช่วงหลายเดือนก่อน

.

อย่าง บรรดาท่าเรือหลักในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ในส่วนของท่าเรือในฝั่งตะวันตก หรือ Main Port of US West Coast ที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติเช่นก่อนการระบาดของไวรัสโควิด ขณะที่ท่าเรือหลักในฝั่ง Main Port of US East Coast ยังคงตกอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างแน่น หากแต่เริ่มมีสัญญาในทางที่ดีขึ้น

.

เนื่องจากจำนวนงานขนส่งที่มาจากภูมิภาคเอเชียเข้าสู่ภูมิภาคอเมริกาเหนือ ลดน้อยลง หากแต่ภาพรวมในทุกท่าเรือของประเทศสหรัฐอเมริกา ยังคงประสบกับปัญระยะเวลาในการขนส่งต่อเนื่องทางรางล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากปัญหาคอขวดและการขาดแคลนแรงงานและอุปกรณ์ในภาคการขนส่ง

.

ในขณะเดียวกัน อีกหลายท่าเรือยังอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างหนาแน่น เมื่อเทียบกับช่วงภาวะปกติ หากแต่เริ่มที่จะทรงตัวและยังคงพอที่จะบริหารจัดการได้ เรียกว่าเริ่มที่จะคุ้นมือกับการจัดการ อย่างบรรดาท่าเรือหลักในภูมิภาคยุโรป  หากแต่ยังมีความสุ่มเสี่ยงต่อปัจจัย อย่างเช่น การประท้วงนัดหยุดงานเป็นระยะ

.

รวมถึงยังมีอีกอีกหลายท่าเรือหลัก ที่ยังคงตกอยู่ในภาวะหนักหนาสาหัส และยังไม่มีสัญญาณใดที่บ่งชี้ ถึงแนวโน้มที่จะไปในทางที่ดีขึ้น อย่าง ท่าเรือ Port of Vancouver (CAVAN) ซึ่งเป็นท่าเรือหลักของประเทศแคนาดา และท่าเรือหลัก ทั้งสามท่าของประเทศออสเตรเลีย

.

รวมไปถึงหลายท่าเรือหลักในภูมิภาคเอเชีย อย่างที่ท่าเรือ Port of Manila (PHMNL) ของประเทศฟิลิปปินส์ ที่ยังคงตกอยู่ในภาวะวิกฤติ อันเนื่องจากปัญหาคอขวดในการระบายสินค้าจากท่าเรือเข้าสู่เขตเมือง

.

****************

6) ความเคลื่อนไหวและสิ่งที่เราต้องติดตามในสัปดาห์นี้ เมื่อมาตรการคลายล็อคการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของจีน กลายเป็นแส้ที่กลับมาฟาดวงการขนส่งทางเรืออีกครั้ง !!!

.

ความเคลื่อนไหวที่เรายังคงต้องติดตามกันต่อในสัปดาห์นี้ นั่นคือ สถานการณ์ของระบบห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งของโลก หลังการการคลายล็อคแบบ 360 องศาของรัฐบาลจีน !!!

.

ซึ่ง ดูเหมือนภาพรวมของวงจรห่วงโซ่อุปทานในประเทศจีนรวมถึงของโลก จะเริ่มเข้าสู่จุดเปราะบางอีกครั้ง เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง จนส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแรงงานในภาคการผลิตและภาคการขนส่ง

.

โดยจากข้อมูลล่าสุดพบว่า ท่าเรือหลักทั้งสี่แห่งของจีน อย่าง ท่าเรือ Shanghai (CNSHA)/ ท่าเรือ Ningbo (CNNGB)/ ท่าเรือ Nansha (CNNSA)/ ท่าเรือ Tianjin -Xingang (CNTXG) กำลังเริ่มที่จะประสบกับปัญหาการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าและการปฏิบัติในส่วนท่า

.

รวมไปถึง ท่าเรือ Qingdao (CNTAO) ที่มีแรงงานและเจ้าหน้าที่ในท่าเหลือเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น เนื่องจากการระบาดของไวรัส ส่งผลให้ตามท่าเรือหลักต่างของประเทศจีน เริ่มมีการสะสมของตู้สินค้าทั้งในส่วนขาเข้าและขาออกตกค้างในท่าเป็นจำนวนมาก และทำให้ระยะเวลาในการลำเลียงตู้สินค้ายาวนานขึ้นกว่าภาวะปกติ

.

ทั้งนี้ เราต้องตามดูกันต่อว่า ประเทศจีนเอง จะใช้เวลานานเท่าไร ในการแก้ไขและจัดการกับปัญหาที่ว่า ก่อนที่จะลามกลายเป็นปัญหาด้านวงจรห่วงโซ่อุปทานของโลก และส่งผลมาหาผู้บริโภคเหมือนในช่วงที่มีการะบาดเป็นครั้งแรก !!!

.

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือ การสรุปภาพรวมสถานการณ์ รวมถึงทิศทางและแนวโน้มในวงการนำเข้า-ส่งออก ภาคการขนส่งสินค้าทางเรือในรอบสัปดาห์ แล้วพบกับพวกเราชาว ZUPPORTS ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า

.

สัปดาห์นี้ขอลาไปก่อน ขอบุญรักษาทุกท่าน สวัสดีครับ

.

CR : PIC by Port of Savannah Official Web

.

=========================

ไม่พลาดทุกข่าวสาร วงการขนส่งระหว่างประเทศ นำเข้า ส่งออก เข้าร่วมกลุ่มที่ https://bit.ly/3seJRLk

=========================

.

สำหรับเพื่อนๆและผู้ประกอบการ ที่กำลังมองหากุนซือที่ปรึกษาข้างกายในโลกของการขนส่ง

.

วันนี้แอดมินขอแนะนำ บริการเสริมสุดพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ ด้วยบริการ “โลจิสติกส์ บริกร” ที่จะคอยเคียงข้างให้คำปรึกษาและตอบทุกคำถาม ที่คาใจในเรื่องการขนส่งแบบส่วนตัว!!!

.

รวมถึงรายงานข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในแวดวงการนำเข้า-ส่งออก แบบที่คุณห้ามพลาด

สนใจในบริการสุดพิเศษนี้ คลิกและลงทะเบียนได้เลยที่

https://forms.gle/PumFkpEWsNbDjQCo6

.

เช็คราคาเฟรทขนส่งทางทะเล เบื้องต้น ได้ง่ายๆไปกับบริการ Freight Rate Trend โดย #ZUPPORTS x #TNSC

www.zupports.co/register

 

 

 

ข่าวสารอื่นๆ