เกี่ยวกับเรา

ช่วยให้การขนส่งระหว่างประเทศ ง่ายเหมือนการช้อปปิ้งออนไลน์!!

เรื่องราวของเรา

“ZUPPORTS” เริ่มต้นด้วยคำถามที่สำคัญข้อหนึ่ง:
“โลกของเรากำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล แต่ทำไมการขนส่งระหว่างประเทศถึงยังอยู่ในโหมดอนาล็อก?”
จริงๆ แล้ว บางช่องทางของการขนส่งระหว่างประเทศเป็นรูปแบบดิจิทัลอยู่แล้ว เช่น บริการจัดส่งพัสดุเร่งด่วนสำหรับสินค้าขนาดเล็ก (Courier Service) แต่สำหรับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ เช่น สินค้าที่บรรจุบนพาเลท (Pallet) หรือใส่ตู้คอนเทนเนอร์ (Container) การสื่อสารยังคงอยู่ในโหมดอนาล็อก โดยใช้อีเมล โทรศัพท์ แชท หรือแม้กระทั่งส่งเอกสารโดยใช้แฟกซ์
ซึ่งการติดต่อสื่อสารหลากหลายช่องทาง ทำให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารจากมนุษย์ (Human errors) และต้นทุนการขนส่งที่สูง
ZUPPORTS เข้ามาให้บริการ บริหารการขนส่งระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ เราช่วยเชื่อมโยงผู้นำเข้าส่งออก กับผู้ให้บริการขนส่ง (เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ และสายเรือ) ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่นของ ZUPPORTS ลูกค้าที่ใช้ ZUPPORTS พบว่าสามารถลดขั้นตอนการทำงาน และสามารถลดต้นทุนขนส่งได้สูงสุดถึง 24%

บริการของเรา

บริหารการขนส่งระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์

ZUPPORTS Bidding

ผู้นำเข้าส่งออก สามารถเปรียบเทียบค่าขนส่ง
ระหว่างประเทศได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
โดย ZUPPORTS จะมีการแนะนำ ผู้ให้บริการขนส่ง
ระหว่างประเทศหรือ Freight Forwarder
รายอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่ม “ZUPPORTS Network”
ให้กับลูกค้า

ZUPPORTS Tracking

ระบบช่วยติดตามสถานะเอกสาร สถานการณ์
ขนส่งและติดตามเอกสารวางบิลค่าขนส่ง
ระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์

ZUPPORTS Analytics

การประมวลผลข้อมูลแนวโน้มค่าขนส่ง
ระหว่างประเทศแสดงผลในรูปแบบ
รายงาน หรือ กระดานสรุปผล ช่วยให้
หัวหน้างาน สามารถตัดสินใจได้ดี
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์ของเรา

เรามีวิสัยทัศน์ ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำ ในการทำ Digital Transformation สำหรับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ในภูมิภาคอาเซียน
เราเชื่อมโยงบริษัทในอาเซียน เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำมาซึ่งการยกระดับประเทศในอาเซียนให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed countries)

เป้าหมายของเรา

เราเริ่มธุรกิจจาก ตลาดขนส่งระหว่างประเทศ สำหรับการส่งออกของไทย ซึ่งมีมูลค่ากว่า 81,000 ล้านบาท และกำลังขยายไปสู่การบริหารงานพิธีการศุลกากร, ประกันภัย และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ZUPPORTS เป็นสตาร์ทอัพ ภายใต้เครือซิเมนต์ไทย (Siam Cement Group, SCG) โดยที่เรามีแผนงานที่จะ spin-off ออกจากเครือซิเมนต์ไทย ภายในปี ค.ศ. 2022
ปัจจุบันเรากำลังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ และนักลงทุน ที่จะช่วยส่งเสริมให้เราสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของพวกเราได้ ภายในปี ค.ศ. 2025

ความสำเร็จของเรา

ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ, กรุงเทพฯ 10800

ช่องทางติดต่อ
ติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออก